Regulamentul Concursului „Rușii lipoveni în fotografii și documente de epocă” (I)

Regulament oficial al Concursului „Rușii lipoveni în fotografii și documente de epocă”

 Art. 1 Organizatorul concursului

Concursul este organizat și desfășurat de către Asociația Tinerilor Ruși Lipoveni din România în parteneriat cu Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, denumite în continuare „Organizatori”. Toți participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament oficial al Concursului (denumit în continuare Regulament oficial). Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial, sub condiția notificării publice prealabile modificării.

 Art.2 Calendar de desfășurare:

Pregătirea și lansarea concursului online: 29-31 martie 2021;

Perioada de desfășurare a concursului / transmiterea fotografiilor: 1 - 16 aprilie 2021;

Înscrieri: până la data de 16 aprilie 2021;

Jurizarea lucrărilor: 19-23 aprilie 2021;

Anunţarea rezultatelor: 26 aprilie 2021;

Premierea: 26-30 aprilie 2021.

 Art.3 Dreptul de participare

La acest concurs poate participa orice persoană cu vârsta cuprinsă între 14-35 ani cu domiciliul în România și care se declară etnic rus lipovean. Participanții la concurs acceptă și se supun prevederilor prezentului Regulament oficial. Membrii juriului, precum și rudele de gradul I ale acestora nu pot fi desemnați câștigători în cadrul acestui concurs. Fiecare participant are dreptul de a înscrie maximum 5 fotografii în concurs.

 Art. 4 Tematica și scopul Concursului „Rușii lipoveni în fotografii și documente de epocă”

Prin acest concurs se urmărește cuprinderea esenței culturii, tradițiilor și obiceiurilor rușilor lipoveni din România, așa cum au fost ele surprinse în fotografii și documente de epocă. Astfel, în cadrul acestui concurs, tinerii, cu vârste cuprinse între 14 și 35 de ani, sunt încurajați să cerceteze arhivele personale în vederea identificării fotografiilor și documentelor de epocă ce evidențiază viața de odinioară, traiul, obiceiurile și tradițiile rușilor lipoveni. Pe perioada desfășurării concursului invităm tinerii să vadă importanța acestor fotografii și documente, să observe schimbările petrecute odată cu trecerea anilor în sânul comunității din care fac parte, să se bucure de comorile de multe ori ascunse în sertare și cufere și să descopere episoade, momente din istoria propriei familii, a satului, a bisericii, a comunității în care trăiește sau au trăit înaintașii. Astfel, printre altele, se dorește trezirea simțului de cercetare, documentare și analiză al tinerilor participanți. Concursul se desfășoară pe două categorii: 1) fotografie de epocă; 2) document de arhivă.

 Art. 5 Condiții de participare și definiții:

(1) Prin fotografie de epocă se înțelege orice tip de fotografie (de eveniment, portret, peisaj, arhitecturală, ocupațională, documentar ș.a.m.d.) realizată pe suport de hârtie prin orice tehnici premergătoare erei digitale; prin document de arhivă se înțelege orice tip de document de arhivă (brevet, certificat, diplomă, manuscris, hărți ș.a.m.d.);

(2) Participanții vor transmite fotografiile sau documentele de arhivă scanate, respectând Specificațiile tehnice de la art. 6. În cazul în care acest procedeu nu se poate realiza (dimensiuni prea mari, fotografii înrămate, lipite pe suporturi grele sau ușoare care nu permit scanarea sau oricare alte motive) se acceptă fotografierea materialelor (fotografia după fotografie) urmărind păstrarea calității originalului, claritatea imaginii realizate, lipsa reflexiilor sau luminilor în original (în cazul fotografiilor înrămate, cu protecție din sticlă în special), lipsa ondulărilor și a oricăror alte elemente din suportul pe care se află fotografia (rame, ziduri, mobilier sau elemente ambientale și de fundal);

(3) Participanții trebuie să trimită pe adresa de e-mail atrlr2020@gmail.com fotografiile / documentele de arhivă, cu mențiunea (la subject) „pentru concursul de fotografie”. Fotografiile vor fi însoțite de un titlu, va fi menționată locația fotografiei (în cazul în care se cunoaște), anul, precum și o descriere cât mai amănunțită a fotografiei / documentului. De asemenea, vor fi transmise datele de contact ale participantului (nume complet, număr de telefon, adresă de e-mail). Fiecare participant la concurs poate trimite pe adresa de e-mail maximum 5 fotografii sau documente în format digital. Înscrierea în concurs presupune acceptarea prezentului regulament. Materialele înscrise în concurs vor fi incluse în expoziția de fotografii și documente de la finalul concursului;

(4) Participanții la concurs vor furniza corect datele personale. Pentru identificare, câștigătorii vor avea nevoie de un document de identitate: pașaport, buletin de identitate sau carte de identitate. În concurs vor intra fotografiile trimise pe adresa de e-mail în perioada de desfășurare a concursului, până la data de 16 aprilie, ora 23:59. Participarea este validă doar dacă participantul a trimis fotografii care respectă condițiile menționate la „Art 6. Specificații tehnice” și dacă a furnizat date de contact corecte.

(5) Participanţii trebuie să aibă drept de autor sau drept de folosinţă asupra fotografiilor trimise în concurs. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele reclamații și/sau litigii ori diferende dacă aceste fotografii și documente nu aparţin celor care le-au trimis. Competitorii cedează dreptul de folosinţă, nu şi pe cel de proprietate, asupra fotografiilor trimise în concurs. Câștigătorii vor fi aleși în funcție de punctajul acumulat în urma deciziilor luate de juriul concursului.

 Art. 6 Specificații tehnice

Fotografiile și documentele trimise pentru concurs vor respecta următoarele specificații tehnice:

 • - Să se încadreze în tematica concursului;
 • - Dimensiunea minimă a imaginii: 3000/1998 px sau 4 mb;
 • - Rezoluție: fotografiile și documentele trebuie să aibă rezoluție de print, calitate 300 dpi;
 • - Formatul de fișier acceptat: .jpg. Fotografiile pot fi alb negru sau color;
 • - Se acceptă prelucrarea fotografiilor la nivel de corecții de bază (brightness, contrast, crop), atâta timp cât aspectul nu se depărtează mult față de fotografia originală;
 • - Colajele nu sunt acceptate. Fotografiile nu trebuie să conțină watermark-uri;
 • - Adăugarea/scoaterea elementelor în fotografie (cloning, healing, filtre art etc.) nu este acceptată.

 Nu vor fi acceptate fotografiile și documentele care:

 • - Au caracter violent, obscen, ofensator sau calomniator;
 • - Pot aduce prejudicii de orice natură persoanelor;
 • - Nu aparțin concurentului, sau acesta nu are drepturi de folosință;

 Art. 7 Membrii juriului și Criteriile de jurizare

Juriul va fi format din:

1) Prof. univ. dr. Leonte Ivanov;

2) Prof. univ. dr. Axinia Crasovschi;

3) Dr. Alexandr Varona;

4) Andrei Gherghina, fotograf-videograf;

5) Valentin Filat, tehnoredactor „Zorile”.

Jurizarea se va face în baza acordării fiecărei fotografii sau document a unui punctaj de la 1 la 5, ținând cont de următoarele:

 1. a) Respectarea temei concursului (criteriu eliminatoriu). Fotografiile trebuie să ilustreze o imagine, o locație, o clădire, o persoană sau un grup de persoane, un obiect sau o activitate specifice culturii, tradițiilor și obiceiurilor rușilor lipoveni din România și să fie însoțite de un titlu, o descriere amănunțită și de numele locului în care a fost realizată
 2. b) În cazul documentelor de arhivă, acestea trebuie să fie lizibile și să fie însoțite de un titlu și o scurtă descriere;
 3. c) Descrierea fotografiei/documentului (vor fi apreciate descrierile cât mai bogate în detalii, de exemplu: numele persoanelor care apar în fotografie, detalii despre evenimentele surprinse, anul construcției unei clădiri, profesia subiecților ș.a.m.d.);
 4. d) Vechimea documentului / fotografiei;
 5. d) Calitatea digitală a fotografiei / documentului;
 6. c) Originalitatea și unicitatea fotografiei / documentului;

Participantul se va înscrie separat la categoriile enunțate anterior și poate participa la ambele categorii, menționând acest lucru în email-ul de înscriere. La decizia finală a juriului, nu se admit contestații.

 Fotografiile și documentele câștigătoare vor fi afișate pe site-ul www.crlr.ro și pe pagina de Facebook www.facebook.com/atrlr.ro. Se va afișa doar fotografia/documentul și numele persoanei, fără datele de contact ale acesteia. Datele de contact (e-mail și număr de telefon) vor fi folosite pentru intrarea în posesie a premiului, în cazul în care fotografia / documentul trimis (ă) este selectată câștigătoare.

Citește în continuare: