Adunarea Generală a CRL-Manolea

UN NOU COMITET DE CONDUCERE LA CRL-MANOLEA
La Adunarea Generală a Comunității rușilor lipoveni din Manolea, comuna Forăști, jud. Suceava, desfășurată astăzi, 30 octombrie 2022, chiar la Centrul de Educație și Cultură al CRL-Manolea, a avut loc și alegerea noului comitet local (în conformitate cu art. 17 și 18 din Statutul CRLR).
La adunare, au participat din partea Consiliului Director al CRLR, președintele Comunității, deputatul Silviu Feodor, prof. Palaghia Radion - președinta CRL-Fălticeni și președintele CRL-Focuri, Fănică Timofte.
Alegerile noului comitet au avut loc imediat după ce președintele în exercițiu al CRL-Manolea, Miftode Gheorghe, a prezentat Darea de seamă a comunității locale.
În urma votului, au fost aleși:
????președinte - Andrian Nina;
????vicepreședinte - Agavriloaei Neculai;
????secretar - Adoamnei Anca;
????membri - Macarie Cristina, Moisii Iuliana, Alexa Iustin, Filip Leonard - președintele ATRLR-Manolea (din oficiu, conform Statutului CRLR).
????Membri supleanți: Izot Iulian, Moisii Capitolina.
✳️Din Comisia de etică și disciplină a CRL-Manolea fac parte: Andrian Gheorghe - președinte; membri: Sosoi Gavril, Ivanov Ioan.
Conform Statutului CRLR, noul comitet de conducere urmează să fie supus validării la ședința pe luna noiembrie a membrilor Consiliului Director al CRLR.