Consfătuirea anuală a cadrelor didactice

Comunitatea Rușilor Lipoveni din România (CRLR) organizează, în perioada 21-24 octombrie 2022, Consfătuirea anuală a cadrelor didactice, reunind, la Piatra Neamț, județul Neamț, profesori și educatoare care predau preșcolarilor și elevilor etnici limba rusă maternă, istoria și tradițiile rușilor lipoveni, precum și religia ortodoxă de rit vechi.
Teme de discuții: legislația și actele normative privind predarea limbii materne și metodica predării; Diagnoza procesului educațional pentru Anul școlar 2021-2022; Prezentarea activităților de bună practică, precum și identificarea priorităților pentru anul școlar în curs; Proiectarea curriculară conform structurii anului școlar 2022-2023, aprobată prin OME nr. 3505/2022; Aplicarea curriculumului național: planuri-cadru, programe și manuale școlare în vigoare; Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 4183/04.07.2022; Prezentarea cadrului normativ privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat, a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a admiterii în învățământul liceal și profesional, graficul examenelor de certificare a calificărilor profesionale, în acest an școlar; Organizarea și desfășurarea competițiilor școlare în Anul școlar 2022-2023; Oferta de cursuri avizate de M.E. în anul școlar 2022-2023 (furnizor CCD-Tulcea).
Cadrele didactice din toată țara, care predau limba rusă ca limbă maternă, istoria și tradițiile rușilor lipoveni, precum și religia ortodoxă de rit vechi expun planurile pentru anul școlar în curs, cu referire expresă la olimpiadele și concursurile școlare naționale, precum și la cursurile de formare prin Casele Corpului Didactic.
Președintele CRLR, deputatul Silviu Feodor, a adus în atenția auditoriului că, în urma Acordului de parteneriat dintre Comunitatea Rușilor Lipoveni din România (CRLR) și Casa Corpului Didactic (CCD) din Tulcea, urmează să se desfășoare, pe parcursul anului școlar 2022-2023, două module din cursul avizat (max. 40 de ore/modul) adresat cadrelor didactice, care vor fi susținute de către profesorul Pavel Krakhmalev, structura cursului fiind prezentată la Piatra Neamț chiar de către profesorul P. Krakhmalev.
Urăm succes cadrelor didactice și un an școlar cu împliniri profesionale!