Predarea limbii materne - bune practici și dezvoltarea profesională

????Comunitatea Rușilor Lipoveni din România (CRLR) și Casa Corpului Didactic (CCD) Tulcea desfășoară, pe 18 noiembrie 2022, Seminarul cu tema ,,Predarea limbii materne - bune practici și dezvoltarea profesională“, la Centrul de Educație și Cultură „Vicol Ivanov” al Comunității rușilor lipoveni (CRL) din Tulcea.
????Alocuțiunile din deschiderea sesiunii sunt susținute de către:
- Deputatul Silviu Feodor – Președintele CRLR;
- Eniko Katalin Lacziko – Secretarul de stat de la Departamentul pentru Relații Interetnice (DRI) din cadrul Guvernului României;
- Prof. Livia Neculai – Expert la Ministerul Educației;
- Prof. Constantin Coca - Inspector școlar general adjunct la IȘJ Tulcea;
- Prof. Liuba Bucioc – Inspector școlar pentru minorități naționale la IȘJ Tulcea;
- Prof. Gabriela Nichifor – Director la Casa Corpului Didactic din Tulcea;
- Nicolae Bibu - city manager al municipiului Tulcea;
- Prof. Vildan Bormambet - Preşedinte al Comisiei de învăţământ și tineret din cadrul Consiliului Minorităților Naționale (CMN).
????Dintre temele care urmează a fi prezentate și supuse spre dezbatere, amintim:
✳️Eniko Katalin Lacziko (Secretar de stat la DRI) - Abordări și provocări în educația nonformală privind studiul limbii materne în activitatea Departamentului pentru Relații Interetnice;
✳️Prof. Gabriela Nichifor și prof. metodist Ileana Gălățescu, (CCD Tulcea) - Prezentarea ofertei de formare pentru anul școlar 2022 - 2023 a Casei Corpului Didactic Tulcea;
✳️Claudia Ciotic (vicepreședinte CRL-Tulcea) - Strategia pentru cultură și educație a Centrului Cultural Multietnic;
✳️Prof. Ștefan Zăvoiu - prezentarea cărții „Aishe maia” (autor: prof. Ștefan Zăvoiu);
✳️Prof. Pavel Krahmaleov - Instrumente digitale și utilizarea resurselor online în procesul didactic pentru dezvoltarea abilităților de învățare;
✳️Prof. Irina Krahmaleov - Metode și tehnici de predare a limbii ruse în clase de elevi cu diferite nivele de cunoaștere a limbii materne;
✳️Dir. Prof. Clarisa Fedot (Școala Gimnazială „S.A. Esenin” din Ghindărești, jud Constanța) - „Școala văzută prin ochi de copil!”;
✳️Prof. Paula Zaiț (Școala Gimnazială din Jurilovca, jud. Tulcea) - „Farmecul tezaurului slav în context ludic”;
✳️Prof. Natalia Pavlov (Școala Gimnazială din Sarichioi, jud. Tulcea) - „Promovarea diversității etnice prin programe, proiecte, parteneriate.”;
✳️Prof. Maria Milea (Școala Gimnazială „A.S. Pușkin” din Brăila ) - Prezentarea auxiliarului didactic pentru disciplina „Istoria și tradițiile rușilor lipoveni" elaborat prin Ministerul Educației în cadrul proiectului POCU (autor: prof. Maria Ștefan).