Conferința Reprezentanților Asociației „CRLR”

La ședința extraordinară a membrilor Consiliului Director (CD) al Asociației „Comunitatea Rușilor Lipoveni din România” (CRLR), care a avut loc astăzi, 19 iunie 2024, s-a hotărât Convocarea Conferinței Reprezentanților CRLR pentru data de 20 iulie 2024.

Aceasta va avea loc la noul Centru de Educație și Cultură al CRL-Rădăuți, jud. Suceava.

SUCCES delegaților la Conferință!

CONVOCATOR

 

În conformitate cu dispozițiile prevederilor art. 24 alin. (2) și 37 lit. a) din Statutul Asociației ,,Comunitatea Rușilor Lipoveni din România’’ (CRLR), având în vedere hotărârea membrilor Consiliului Director adoptată în cadrul ședinței extraordinare care s-a desfășurat în data de 19 iunie 2024, se convoacă, pentru data de 20 iulie 2024, Conferința Reprezentanților CRLR la Rădăuți, județul Suceava (la noul Centru de Educație și Cultură al CRL-Rădăuți, str. Frâncei), cu următorul

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

  1. Alegerea organelor de conducere ale CRLR, după cum urmează:

- alegerea prin vot secret a președintelui CRLR;

- ⁠alegerea prin vot secret a candidatului din partea CRLR pentru demnitatea de deputat în Parlamentul României;

- ⁠alegerea prin vot secret a membrilor Consiliului Director;

- ⁠alegerea membrilor Comisiei de Etică și Disciplină a CRLR;

- ⁠alegerea membrilor Comisiei de Cenzori.

  1. Diverse.

Conform art. 24 alin. (6), Conferința Reprezentanților este constituită din delegați aleși prin vot secret în cadrul Adunărilor generale ale comunităților locale, fapt ce trebuie să rezulte din procesul-verbal al Adunării generale, semnat de președinte și secretar, cu respectarea principiului reprezentării proporționale, dar cel puțin câte un reprezentant pentru fiecare Comunitate locala. Art. 26 alin. (2) prevede faptul că norma de reprezentare este un reprezentant la 500 de etnici ruși lipoveni cu rotunjire în plus dacă restul depășește 50% din norma de reprezentare. Președintele Comunității locale este delegat de drept la Conferința Reprezentanților (art. 19, alin (2), lit. c).

Conform art. 24. (7) din Statutul CRLR în vigoare (adoptat în 18 noiembrie 2017 la Fălticeni, jud. Suceava), membrii Consiliului Director și membrii fondatori ai CRLR participă la Conferința Reprezentanților cu drept de vot.

 

Președinte,

deputat Silviu FEODOR