Un an fără Ivan!

Sub semnul marcării unui an fără marele canoist al lumii, Ivan Patzaichin, și la jumătate de secol de la momentul cu pagaia ruptă, Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, în colaborare cu Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 și cu sprijinul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, a organizat în data de 13 decembrie 2022, în Salonul de Recepții de la Palatul Parlamentului, evenimentul „Un an fără IVAN”.

Un an fără Ivan!
Un an fără Ivan!

Adunarea Generală extraordinară a CRLR

În perioada 10-18 iulie 2022, orașul Sulina, jud. Tulcea, a găzduit mai multe evenimente ale Comunității Rușilor Lipoveni din România. Unul dintre acestea a fost și Adunarea Generală extraordinară a Comunității Rușilor Lipoveni din România (CRLR), convocată de președintele asociației etnice, deputatul Silviu Feodor, în conformitate cu dispozițiile Statutului CRLR și ale Regulamentului Consiliului Director (CD), ca urmare a hotărârii adoptate în cadrul ședinței CD din data de 28 iunie 2022, desfășurată în format online.
Adunarea Generală extraordinară a avut loc pe 11 iulie 2022, în Sala de conferințe а hotelului Delta Palace din Sulina, cu următoarea Ordine de zi: (1) Aprobarea înființării organizațiilor locale ale Comunității Rușilor Lipoveni din România din Vaslui, Pașcani, jud. Iași, Chilia Veche, jud. Tulcea și Cernavodă, jud. Constanța (raportor: Silviu Feodor); (2) Importanța Recensământului populației și locuințelor din anul 2022 (raportori: membrii CD); (3) Aprobarea înscrierii tuturor sucursalelor CRLR în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 1 București, în conformitate cu art. 13 alin. (2) din Legea 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare (raportor: Alin Valentin Stalenoi, director general al CRLR); (4) Diverse.
Conform Statutului, Adunarea Generală а CRLR este alcătuită din președinții comunităților locale, membrii Consiliului Director, membrii fondatori ai CRLR, precum și membrii Direcției executive а CRLR. La Adunarea Generală pot participa, cu statut de invitați, specialiști din diverse domenii de activitate, însă numai cu aprobarea Consiliului Director. La Sulina, au fost prezenți 28 de președinți, 5 membri fondatori, 8 membri ai Consiliului Director (cinci prezenți fizic și trei online), directorul general al CRLR, precum și invitați din partea comunităților recent înființate.
Comisia care a prezidat lucrările Adunării Generale a fost formată din: deputatul CRLR, Silviu Feodor, Demid Anfisa (președinte al CRL-Ghindărești și al Comisiei pe probleme economice și sociale din cadrul Consiliului Director al CRLR), Lidia Prisăcariu (președintele CRL-Lipoveni), părintele paroh Petre (Evtei) de la biserica ortodoxă de rit vechi din Ghindărești, jud. Constanța, precum și gazda noastră, Victor Saraev, președintele interimar al CRL-Sulina. Redactarea procesului-verbal al evenimentului a revenit în sarcina comisiei formate din Svetlana Florentina Crăciun (președintele CRL-București, membru al Comisiei de învățământ, tineret și sport și al Comisiei pe probleme economice și sociale din cadrul CD) și Claudia Ciotic (vicepreședinte al CRL-Tulcea). Comisia de numărare a voturilor a fost formată din Ivan Vasile (președintele CRL-Carcaliu, jud. Tulcea, membru al Comisiei de investiții) și Fănică Timofte (președintele CRL-Focuri, jud. Iași).

De ce extraordinară?

Mulți, probabil, se vor întreba ce anume s-a întâmplat de era necesară o Adunare Generală în regim extraordinar. Reamintim că nu este prima acțiune de acest gen, în luna ianuarie a.c. având loc Adunarea extraordinară dedicată consultărilor pe tema Recensământului populației și locuințelor din acest an. Conform Statutului CRLR, Adunările Generale extraordinare pot fi convocate ori de câte ori este necesar. De această dată, a fost vorba de articolul 34 (Atribuțiile Adunării Generale), alineatul (e), din Statut, care stipulează că acest for decizional „aprobă înființarea sau dizolvarea de Comunități locale ale CRLR”, deci, Adunarea Generală de la Sulina s-a referit la recentele comunități locale, înființate la Vaslui, Pașcani, Cernavodă și Chilia Veche. Înregistrarea tuturor sucursalelor la Judecătoria Sectorului 1 din capitală nu suferea nici ea amânare, motiv pentru care o consultare lărgită a fost binevenită.
Conform art. 13.1 alin. (1) și (2) din O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, Comunitatea își poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică. Sucursalele se constituie prin hotărâre a Adunării Generale. Potrivit art. 13.2 din aceeași ordonanță, „Sucursalele îşi pot desfăşura activitatea numai după înscrierea lor în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. Cererea de înscriere, însoţită de hotărârea Adunării Generale, se va depune la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul asociaţia”.
De la înființarea CRLR în anul 1990 și până în prezent, organizațiile locale ale Comunității au funcționat fără ca acestea să fie înregistrate ca sucursale în condițiile legii, deși, în mai multe rânduri, au fost solicitate înscrisuri din care să rezulte o astfel de înregistrare.
Prin urmare, a fost necesară intrarea de urgență în legalitate. Adunarea Generală trebuia să aprobe, ceea ce a și făcut prin hotărârea adoptată, înscrierea organizațiilor locale ca sucursale în registrul special al Judecătoriei Sectorului 1 din București.
Intrarea în legalitate a sucursalelor prezintă o importanță deosebită și din punctul de vedere al atragerii de fonduri europene, în vederea finanțării proiectelor în care sunt implicate organizațiile locale ale CRLR, întrucât procedura de finanțare a unor astfel de proiecte presupune prezentarea unor înscrisuri din care să rezulte, printre altele, și forma legală de organizare a comunităților locale.
Deputatul Silviu Feodor a mulțumit tuturor pentru prezența la eveniment și a făcut o descriere minuțioasă a pașilor întreprinși în vederea înființării comunităților din Vaslui, Pașcani, Cernavodă și Chilia Veche (în nr. 5-6/2022 al periodicului nostru „Zorile” au fost consemnate comitetele de conducere). De asemenea, a evidențiat manifestările ample, care au avut loc la nivel de Comunitate Centrală și le-a anunțat pe cele ce urmează să se desfășoare, multe și cu implicarea comunităților locale.

Alte hotărâri!

În afară de cele două aprobări de mai sus (privind înființarea organizațiilor locale ale Comunității Rușilor Lipoveni din Romania din Vaslui, Pașcani, jud. Iași, Chilia Veche, jud. Tulcea și Cernavodă, jud. Constanța și Aprobarea înscrierii tuturor sucursalelor CRLR în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 1 București), delegații de la Adunarea Generală extraordinară de la Sulina au hotărât să fie dotate Cabinetele de limba rusă maternă cu materiale didactice și auxiliare, precum și aparatură necesară desfășurării orelor. De asemenea, s-a aprobat achiziționarea de terenuri la Periprava, jud. Tulcea, și la Gura Humorului, jud. Suceava, în vederea construirii de Centre de Educație și Cultură pentru comunitățile locale ale rușilor lipoveni.