Un an fără Ivan!

Sub semnul marcării unui an fără marele canoist al lumii, Ivan Patzaichin, și la jumătate de secol de la momentul cu pagaia ruptă, Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, în colaborare cu Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 și cu sprijinul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, a organizat în data de 13 decembrie 2022, în Salonul de Recepții de la Palatul Parlamentului, evenimentul „Un an fără IVAN”.

Un an fără Ivan!
Un an fără Ivan!

Mesajul președintelui CRLR, deputatul Silviu Feodor: La mulți și binecuvântați ani!

Cu prilejul Zilei Comunității Rușilor Lipoveni din România (CRLR) și Zilei limbii materne ruse în România, mesajul președintelui CRLR, deputatul Silviu Feodor:
“12 februarie! Este un moment cu triplă semnificație pentru etnicii ruși lipoveni din România: spirituală, căci, după calendarul neîndreptat, cel iulian, se prăznuiesc, astăzi, Sfinții Trei Ierarhi, ocrotitorii Comunității: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; din punct de vedere cultural - este Ziua limbii materne, iar juridic - Ziua înființării Asociației etnice “CRLR”.
????Minoritatea noastră are o frumusețe aparte prin particularitățile culturii sale ce a contribuit și contribuie la îmbogățirea Culturii românești, are o istorie bogată în tradiții și obiceiuri, cele mai multe fiind legate de sărbătorile religioase.
????Cu peste 300 de ani în urmă, dorința de a păstra și manifesta liber credința ortodoxă de rit vechi a purtat pașii înaintașilor noștri spre acest "tărâm izbăvitor", unde au găsit spațiul propice de a se integra în mijlocul unui popor deschis și primitor.
Asa cum reiese din actele oficiale, data de 12 februarie 1990 a devenit "ziua de naștere" a Comunității Rușilor Lipoveni din România, o asociație etnică ce s-a constituit cu scopul de a uni eforturile tuturor minoritarilor noștri într-unul comun de păstrare, manifestare și perpetuare a limbii materne și a culturii identitare pe acest teritoriu.
????Și pentru că suntem recunoscători, doresc să mulțumesc statului român pentru sprijinul privind păstrarea și promovarea identității noastre etnice, precum și tuturor instituțiilor, atât laice, cât și celor religioase din România, pentru colaborarea fructuoasă de până acum, care, sunt convins că va continua.
????Etnicii rusii lipoveni din România au arătat, în decursul istoriei lor pe pământ românesc, prețuirea față de acest loc binecuvântat, față de semenii lor, demonstrând, de fiecare dată, oamenia lor, ajutând pe cei aflați în nevoi și suferință, cum s-a întâmplat și recent, la venirea refugiaților în România ca urmare a războiului din țara vecină, Ucraina, sau în cazul situației generate de cutremurele devastatoare din Turcia și Siria.
???? În decursul anilor, etnicii nostri sportivi au adus glorie țării prin performanțele lor la Concursurile internaționale.
????Celebrării de astăzi, a celor 33 de ani de la înființarea Comunității, i se alătură și sărbătorirea Zilei limbii materne, elementul lingvistic definitoriu în propagarea valorilor noastre identitare.
????Urez tuturor multă sănătate, pace, bucurii, prosperitate și să aveți parte în tot ceea ce faceți de generosul ajutor al Bunului Dumnezeu! Să fim mereu împreună și uniți!
????Să avem grijă de limba maternă și de tradițiile noastre și să le transmitem generațiilor viitoare.
Așa să ne ajute Dumnezeu!
????La mulți și binecuvântați ani!”.
————————-
????Поздравление председателя ОРЛР, депутата Силвиу Фёдора по поводу Дня Общины русских-липован Румынии и Дня родного русского языка:
✳️“12 февраля - это день с тройным значением для этнических русских-липован Румынии: духовным, поскольку по юлианскому календарю сегодня день памяти трёх святых иерархов, покровителей нашей общины: св. Василия Великого, св. Григория Богослова и св. Иоанна Златоуста; культурным – так как это День родного языка; и юридическим - День основания этнической ассоциации «ОРЛР».
Наше меньшинство выделяется благодаря особенностям своей культуры, которая способствовала и продолжает способствовать обогащению румынской культуры, у нас богатая история, традиции и обычаи, большинство связанные с религиозными праздниками.
Более 300 лет назад желание сохранить и свободно исповедовать старообрядескую веру направило наших предков на эту «спасительную землю», где они нашли пространство, благоприятное для интеграции среди открытого и гостеприимного народа.
По официальным документам, 12 февраля 1990 года стал «днем рождения» Общины русских-липован Румынии, этнической ассоциации, созданной с целью объединения усилий всех членов нашей общины в виду сохранения, проявления и развития родного языка и идентитарной культуры на этой территории.
А так, как нам присуща благодарность, я хочу поблагодарить румынское государство за поддержку нашей деятельности по сохранению и продвижению своей этнической идентичности, а также все учреждения Румынии, как светские, так и религиозные, за плодотворное сотрудничество, которое, я уверен, будет продолжаться.
Этнические русские-липоване Румынии показали за время проживания на румынской земле, что они ценят этот благословенный край и своих собратьев, всегда проявляя человечность и помогая нуждающимся и страдающим, как это произошлои в последнее время, например, при наплыве беженцев в Румынию, из-за войны в соседней стране, Украине, или в ситуации, вызванной разрушительными землетрясениями в Турции и Сирии.
Cпортсмены - выходцы из нашей общины, принесли славу стране, благодаря своим достижениям на международных спортивных соревнованиях.
Кроме празднования 33-летия основания Общины, мы также отмечаем сегодня День родного языка, лингвистического элемента, определяющего для продвижения наших идентитарных ценностей.
Желаю всем крепкого здоровья, мира, радости, процветания и да поможет вам Бог во всех ваших деяниях! Давайте быть всегда вместе и объединять свои усилия!
Давайте заботиться, хранить и защищать свой родной язык и традиции, чтобы передать наше общее достояние будущим поколениям. Да поможет нам Бог!
Многая и благая лета!”.