Ședința extraordinară a membrilor Consiliului Director

Pe 11 iunie 2024, începând cu ora 17:00, se va desfășura, în format online, ședința extraordinară a membrilor Consiliului Director (CD) al Asociației „Comunitatea Rușilor Lipoveni din România” (CRLR), cu următorul proiect al ORDINII DE ZI:
1. Prezentarea activității CRLR din perioada aprilie - mai 2024 (raportori: Silviu Feodor, președinte al CRLR și deputat; membrii CD al CRLR);
2. Concluziile privind organizarea și desfășurarea Olimpiadelor școlare: de Religie - cult ortodox de rit vechi (Năvodari, 9-12 mai 2024) și de Limba rusă maternă (Iași, 30.05 - 02.06.2024) - raportori: Silviu Feodor, președinte al CRLR și deputat; Dr. Anca Libidov - președinte al Comisiei de evaluare; prof. Livia Neculai - expert MEN.
3. Concluziile Concursului școlar național „Istoria și tradițiile rușilor lipoveni” (Năvodari, jud. Constanța, 9-12 mai 2024) - Raportori: Silviu Feodor, președinte al CRLR și deputat; Svetlana Moldovan - redactor-șef „Zorile”; prof. Livia Neculai - expert MEN.
4. Validarea noilor comitete de conducere alese în cadrul organizațiilor locale din Periprava și Sarichioi, jud. Tulcea (în data de 8 mai, respectiv 26 mai 2024).
Raportori: Silviu Feodor, președinte al CRLR și deputat; Vasile Ivan, membru al CD.
5. Informare cu privire la stadiul procesual al dosarului nr. 7930/299/2024, având ca obiect înregistratrea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, a modificărilor aduse Statutului CRLR, adoptat de Conferința Extraordinară a Reprezentanților, care s-a desfășurat la Piatra Neamț, jud. Neamț, în data de 10 iunie 2023, precum și cu privire la contestațiile formulate de dl Păvălușcă Vasile, dna Artion Claudia, dl Platon Zaharia, dl Letia Vasile și dl Moroi Petrică.
(Raportori: Silviu Feodor, președinte al CRLR și deputat; Alin Valentin Stalenoi, director general al CRLR).
6. Prezentarea rezultatelor alegerilor locale, care s-au desfășurat în data de 9 iunie 2024, cu privire la candidații din partea CRLR la funcțiile de Primar și de Consilier local (Raportori: Silviu Feodor, președinte al CRLR și deputat; membrii CD al CRLR).
7. Diverse.