Un nou Comitet Local și președinte la CRL-Iași

Adunarea generală de dare de seamă și alegere a noii conduceri a Comunității rușilor lipoveni din Iași a avut loc pe 7 iulie 2024, în prezența preşedintelui CRLR, deputatul Silviu Feodor, a președintei Palaghia Radion a CRL-Fălticeni și a președintelui Fănică Timofte al CRL-Focuri (în calitate de membri ai Consiliului Director al Asociației „CRLR”).
✳️În urma alegerilor membrilor cu drept de vot, s-a decis următoarea componență a noului comitet de conducere al Сomunității locale, ales pentru următorii patru ani:
Vasile Letia - președinte;
Nastasia Ivanov - vicepreședinte;
Dimitrie Ivanov - secretar;
Leonte Ivanov, Claudia Grigorii, Echim Iharov, Cristina Moroi, Vasile Toma, Vasile Fadei - membri.
✳️FELICITĂRI și SUCCES aleșilor din CRL-Iași!
✳️Conform Statutului, mandatul de 4 ani al noilor aleși începe să curgă după validarea comitetului de către membrii Consiliului Director al CRLR.