Cuvânt de mulțumire către Primăria Comunei Sarichioi

Către Primăria comunei Sarichioi, județul Tulcea

În atenția Domnului Primar Vitali Cristian FINOGHEN

 Stimate Domnule Primar,

 

În contextul digitalizării României și al reorganizării învăţământului preuniversitar, ne-a bucurat foarte mult recenta hotărâre a Consiliului Local din Sarichioi de a achiziționa tabletele necesare pentru desfășurarea orelor și activităților online ale elevilor din comună și dorim să apreciem și să vă mulțumim pentru implicarea dumneavoastră și a consilierilor locali în soluționarea acestei situații cauzate de pandemia de coronavirus.

După cum știți, în centrul preocupărilor Comunității Ruşilor Lipoveni din România (CRLR; organizație etnică cu statut juridic, înființată în anul 1990) au stat dintotdeauna educația, ridicarea nivelului de cultură al etnicilor ruși lipoveni și popularizarea valorilor autentice. Comunitatea a avut și are o strânsă colaborare cu unitățile școlare unde învață elevii ruși lipoveni, dotând multe cabinete de limbă maternă rusă cu beletristică, enciclopedii și materiale didactice. Și, de fiecare dată, performanţa elevilor privind studiul limbii ruse materne și religiei ortodoxe de rit vechi este promovată şi recompensată.

Mulți dintre elevii din comuna Sarichioi s-au remarcat, în decursul anilor, la cele cinci olimpiade și concursuri școlare naționale organizate de către CRLR în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Ei participă în mod constant la Olimpiadele naţionale de limbă maternă, la Festivalul Poeziei Ruse (care reunește peste 120 de elevi ruși lipoveni din toată țara), la Festivalul național de interpretare de note psaltice și stihuri duhovnicești, la Olimpiada națională de religie ortodoxă de rit vechi, precum și la concursul școlar național „Istoria și tradițiile rușilor lipoveni”, obținând mereu rezultate frumoase.

Dotarea cu dispozitive electronice (tablete, laptopuri) a elevilor și cadrelor didactice în vederea desfășurării actului educațional în contextul pandemiei COVID-19 devine și o preocupare a Comunității. În această perioadă grea, trebuie să susținem învățământul, educația, venind în sprijinul elevilor și al cadrelor didactice.

În speranța unei colaborări și pe viitor, vă mulțumesc și în numele tuturor elevilor ruși lipoveni din comună.

Vă doresc dumneavoastră și membrilor Consiliului Local al comunei Sarichioi multă sănătate, succes în activitatea pe care o desfășurați și să aveți parte de ajutorul Bunului Dumnezeu!

 Cu recunoștință

Silviu FEODOR,

Președinte