Cuvânt de mulțumire către Primăria Comunei Jurilovca

Către Primăria comunei Jurilovca, județul Tulcea

În atenția Domnului Primar Eugen ION

Stimate Domnule Primar,

 Dorim să apreciem și să vă mulțumim pentru implicarea dumneavoastră și a consilierilor din comuna Jurilovca, județul Tulcea, în soluționarea urgentă a situației cauzate de pandemia de coronavirus, care a dus la imposibilitatea desfășurării în condiții optime a învățământului la distanță, a „școlii de acasă”. Ne-a bucurat hotărârea Consiliului Local din Jurilovca de a achiziționa tablete pentru toți elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială Jurilovca, atât de necesare pentru desfășurarea orelor și a activităților școlare online.

Educația tinerilor se află în centrul preocupărilor Comunității Ruşilor Lipoveni din România (CRLR; organizație etnică cu statut juridic, înființată în anul 1990). CRLR susține unitățile școlare unde învață elevii ruși lipoveni, dotând multe cabinete de limbă maternă rusă cu beletristică, enciclopedii și materiale didactice. De asemenea, promovează și recompensează performanţa elevilor privind studiul limbii ruse materne și religiei ortodoxe de rit vechi.

Comunitatea organizează în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării cinci olimpiade și concursuri școlare naționale pentru elevii ruși lipoveni: Olimpiadele naţionale de limbă maternă, Festivalul Poeziei Ruse (care reunește peste 120 de elevi ruși lipoveni din toată țara), Festivalul național de interpretare de note psaltice și stihuri duhovnicești, Olimpiada națională de religie ortodoxă de rit vechi, precum și concursul școlar național „Istoria și tradițiile rușilor lipoveni”. La unele dintre acestea, au participat, la nivel național, și elevi din comuna Jurilovca, obținând rezultate frumoase.

În această perioadă dificilă, trebuie să susținem învățământul, educația, venind în sprijinul elevilor și al cadrelor didactice, iar dotarea cu dispozitive electronice (tablete, laptopuri) a elevilor și cadrelor didactice în vederea desfășurării actului educațional în contextul pandemiei COVID-19 devine și o preocupare a Comunității Rușilor Lipoveni din România.

Vă mulțumim și în numele tuturor elevilor ruși lipoveni din comună pentru sprijinul acordat lor în procesul de învățare.

În speranța unei colaborări rodnice, vă dorim dumneavoastră și membrilor Consiliului Local al comunei Jurilovca multă sănătate, succes în activitatea pe care o desfășurați și să aveți parte de ajutorul Bunului Dumnezeu!

Cu recunoștință

Silviu FEODOR,

Președinte