Alexandra Fenoghen - Staroverii - istorie, mitologie, literatură

Alexandra Fenoghen

În ultimii ani în lume se manifestă tot mai pregnant interesul pentru formele tradiţionale de cultură, care sunt în majoritatea cazurilor strâns legate de aspectele religioase ale conştiinţei omului. Din acest punct de vedere am putea spune că staroverii reprezintă o categorie privilegiată, deoarece au păstrat şi au dezvoltat pe parcursul a câtorva secole bazele culturii tradiţionale spirituale şi materiale din Rusia Medievală.

Printre cauzele cele mai importante care determină apariţia unei grupări socio-culturale sau religioase se numără evenimentele istorice care le generează în mod direct sau indirect. Deseori evenimentele respective declanşează alte fenomene şi evenimente, de importanţă mai mică sau mai mare, a căror evoluţie ulterioară nu poate fi prevăzută. Viaţa unui popor, existenţa acestuia reprezintă un fenomen deosebit de complex în alcătuirea căruia intră componente de ordin spiritual, psihologic, istoric, geografic, elemente care îl definesc şi îl deosebesc de alte popoare. Dacă am presupune că acelaşi eveniment istoric s-ar produce la zece popoare diferite, el ar fi receptat în zece feluri distincte şi consecinţele ar fi, în fiecare dintre cazuri, cu totul altele…