Cărți

Învățăm să vorbim rusește - curs intensiv
25-02-2020
Manualul de faţă are un caracter comunicativ şi se adresează, înainte de toate, ruşilor lipoveni: copiilor şcolari, cât şi adulţilor, care iau pentru prima oară contact cu limba rusă literară, dar, în egală măsură, şi celor care au unele cunoştinţe de limba rusă sau deţin unele deprinderi formate...
Citește mai mult
Protopopul Aavvakum Petrovici – Conducător și...
25-02-2020
Prezenta lucrare este consacrată vieţii şi activităţii sfântului mucenic protopop Avvakum – conducător şi ideolog recunoscut al mişcării starovere ruse, precum şi rolului acestuia în lupta pentru păstrarea credinţei ortodoxe ruse de rit vechi.
Citește mai mult
Ivan Evseev - Slavismele Românești
11-02-2020
Ideea alcătuirii prezentului glosar ne-a fost sugerată de apariţia, în anul 2002, la Kikinda (Serbia), a cărţii lui Станко Војводић Речник славизaма у румунском језику conţinând un număr de 9.000 de cuvinte, extrase de către autor din dicţionarele explicative ale limbii române, cu precădere din...
Citește mai mult
Alexandra Fenoghen - Staroverii - istorie,...
01-07-2019
În ultimii ani în lume se manifestă tot mai pregnant interesul pentru formele tradiţionale de cultură, care sunt în majoritatea cazurilor strâns legate de aspectele religioase ale conştiinţei omului. Din acest punct de vedere am putea spune că staroverii reprezintă o categorie privilegiată,...
Citește mai mult