Olimpiada Nationala de limba si cultura materna rusa - Editia a XIX-a

Olimpiada de limba maternă pentru elevii ruși lipoveni se înscrie pe linia educației interculturale. Limba, cultura, tradițiile și obiceiurile reprezintă elemente esențiale ale identității naționale, iar olimpiada de limbă maternă reprezintă mai mult decât o competiție, făcând parte din seria programelor de susținere a patrimoniului lingvistic și cultural al etniei rușilor lipoveni.

Municipiul Caransebeș, a doua localitate ca mărime din județul Caraș-Severin, situat la confluența râurilor Timiș și Sebeș, în zona de contact a munților cu dealul și câmpia, în care trăiesc în bună înțelegere, alături de români, cehi, croați, germani, sârbi, maghiari și ucraineni, a fost din nou o casă primitoare pentru olimpicii ruși lipoveni.

Desfășurată în perioada 2-6 aprilie 2013, sub auspiciile naturii în renaștere, în valoroasa competiție s-au întrecut 46 de elevi-concurenți din județele: Brăila, Constanța, Suceava, Tulcea și Iași.

La festivitatea de deschidere a Olimpiadei momentul liric a fostoferit de grupul vocal al etnicilor ucraineni din Maramureș.

Olimpiada națională de rusă maternă organizată de Ministerul Educației Naționale (MEN) a decurs în condiții extrem de bune. Comisia națională a Olimpiadei a colaborat excelent cu factorii de decizie locală a județului Caraș-Severin, unde s-a desfășurat concursul școlar. Întreaga activitate a stat sub auspiciile diversității culturale, a interferențelor, a toleranței și a implicării: de la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) și la găzduirea deosebit de ospitalieră a d-nei directoare Daniela Tocuț de la Liceul Teoretic „Dacia”, precum și a colectivului de cadre didactice de la acest liceu.

                Condusă cu competență și obiectivitate de prof. univ. dr. Feodor Chirilă, comisia centrală de organizare și corectare (formată din prof. drd. Pașa Policov, expert MEN, prof. Nadea Casian, inspector I.Ș.J. – Tulcea, prof. Valentina Nazarov, Grup școlar - Fălticeni, jud. Suceava, prof. Paraschiva Bădescu, Șc. gimnazială - Slava Cercheză, jud. Tulcea, prof. Mihai Chirsanov, directorul Școlii gimnaziale „A.S. Pușkin”- Brăila, prof. Alexandrina Coca, directoarea Șc. gimnaziale-Rădăuți, jud. Suceava), ajutată de profesorii însoțitori: Natalia Neumann, Zinaida Gromic și Livia Neculai, a descoperit cu bucurie plăcerea copiilor de a se exprima liber în limba maternă, de a-și etala cunoștințele legate de cultura rusă, precum și de tradițiile și obiceiurile rușilor lipoveni. Rezultatele la proba scrisă au demonstrat un evident progres al concurenților, comparativ cu anii precedenți, privitor la cunoștințele lor de gramatică și vocabular ale limbii ruse materne literare. La proba orală, elevii olimpicii au fost puși să-și demonstreze cunoștințe de literatură, artă, muzică rusă, precum și de istorie, religie, folclor, tradiții și obiceiuri, specifice etniei rușilor lipoveni. Verificarea orală a concurenților a fost o adevărată încântare pentru examinatori: marea majoritate a elevilor a reușit să-și demonstreze bagajul de cunoștințe de limbă maternă în forma ei literară, precum și de cultura rusă; elevii au recitat cu bucurie poezii din creația poeților ruși, au interpretat stihuri religioase, au redat conținutul unor texte din folclorul rușilor lipoveni ș.a.

Complex și atractiv, programul Olimpiadei a cuprins momente memorabile: vizionarea unor spectacole sus\inute de etniile locale: croată, ucraineană și rromă, vizionarea unor obiective istorico-culturale din Banatul montan.

Festivitatea de premiere a fost caracterizată de fastul, emoțiile și surprizele aferente. Premii generoase, precum și diplome au fost oferite de Ministerul Educației Naționale, de Ambasada Federației Ruse în România, de Primăria Municipiului Caransebeș.

Din 46 de participanți la Olimpiada națională de limba rusă maternă, 27 de olimpici au fost distinși cu premii (I, II, III) și mențiuni, acordate de Ministerul Educației Naționale. De asemenea, Comisia națională a Olimpiadei a acordat 14 premii speciale pentru buna cunoaștere a limbii ruse literare și a culturii ruse, pentru cunoașterea istoriei și culturii rușilor lipoveni, pentru cel mai bun eseu, pentru competența de comunicare în limba rusă literară, pentru cea mai bună recitare în limba maternă ș.a.

Participanții la Olimpiadă au fost felicitați de Ion Marcel Vela, primarul orașului Caransebeș, Paul Mihai Șușoi, inspector general al Inspectoratului Școlar al județului Caraș-Severin, Manda Gheorghe, inspector școlar de specialitate județean, Alexandr Vinnik, secretar I al Ambasadei Rusiei în România, reprezentant „Rossotrudnicestvo” ș.a.

Cei mai buni dintre ei, elevi care au luat premiul I, II și III, au participat on line la prima etapă a Olimpiadei internaționale de limba rusă până pe 25 aprilie a.c., iar cei selecționați de comisia internațională vor fi invitați la Moscova la faza internațională a concursului. Sperăm că se vor întoarce de acolo, ca și altădată, cu multe medalii de aur, argint și bronz.

                Prof. univ. dr. Feodor Chirilă,

Președinte al Comisiei Naționale a Olimpiadei