Un an fără Ivan!

Sub semnul marcării unui an fără marele canoist al lumii, Ivan Patzaichin, și la jumătate de secol de la momentul cu pagaia ruptă, Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, în colaborare cu Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 și cu sprijinul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, a organizat în data de 13 decembrie 2022, în Salonul de Recepții de la Palatul Parlamentului, evenimentul „Un an fără IVAN”.

Un an fără Ivan!
Un an fără Ivan!

Ultima ședință a membrilor Consiliului Director al CRLR (I)

Svetlana MOLDOVAN

 În impozantul Centru Cultural al CRL-Carcaliu, județul Tulcea, a avut loc, în data de 10 august 2020, ultima ședință a membrilor Consiliului Director al Comunității Rușilor Lipoveni din România (CRLR), care și-au încheiat mandatul de patru ani (menționăm că în data de 11 august a.c. au fost aleși noi membri ai CD pentru următorii patru ani).

Cu respectarea Ordinii de zi a reuniunii, au fost analizate și aprobate:

 • materialele pentru Conferința Națională a Reprezentanților CRLR, care s-a desfășurat a doua zi, pe 11 august 2020, tot la sediul CRL-Carcaliu;
 • au fost validate candidaturile pentru funcția de președinte al CRLR (Silviu Feodor, președintele în exercițiu și Nicolae Artion, președintele CRL-Constanța) și pentru cea de candidat susținut de CRLR la alegerile din decembrie a.c. pentru demnitatea de deputat al CRLR în Parlamentul României (și-au depus candidaturile, în ordine alfabetică: deputatul Andrian Ampleev, Silviu Feodor - președintele CRLR, Neculai Feodot - președintele CRL-Târgu Frumos);
 • Constituirea Comisiei de validare a reprezentanților la Conferința Națională a Comunității Rușilor Lipoveni din România, desfășurată în conformitate cu art. 27 din Statutul CRLR, fiind desemnați: Vitali Cristian Finoghen din Sarichioi, Valentin Filat din Ghindărești și Alina Farapon din București;
 • au fost validate alegerile din cadrul Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni din România (ATRLR), desfășurate în data de 18 iulie 2020, la Gura Humorului, județul Suceava, unde au fost aleși în Consiliul Director al ATRLR, pentru perioada iulie 2020 - iulie 2022: președinte – Valentin Filat din Ghindărești, vicepreședinte – Mihăiță Damian din Ghindărești, secretar – Tomiță Ivanov din Iași, membri – Alina Farapon din București și Leonard Filip din Manolea;
 • De asemenea, au fost validate noile comitete locale de conducere ale comunităților de ruși lipoveni, alese până la data de 10 august 2020, în prezența a cel puțin un membru din CD, cum este prevăzut în Statutul CRLR.

 VALIDAREA NOILOR COMITETE DE CONDUCERE

 Membrii CD al CRLR au validat la ședința din Carcaliu, din 10 august 2020, mai multe comitete de conducere ale comunităților rușilor lipoveni, alese la Adunările Generale desfășurate în lunile iulie și august 2020: din Mila 23 și Mahmudia (județul Tulcea); din Suceava; din Gura Humorului (județul Suceava); din Roman (județul Neamț); din Bordușani (județul Ialomița), din Jurilovca, Carcaliu, Slava Rusă și Slava Cercheză (ultimele patru din județul Tulcea):

 • Reamintim că la Adunarea Generală a CRL-Mila 23, județul Tulcea, din 30 iulie 2020, desfășurată în prezența președintelui CRLR (care este și membru de drept în Consiliul Director), Silviu Feodor, și a directorului general al CRLR, Alin Valentin Stalenoi, a fost ales noul comitet cu următoarea componență:

- președinte: Elena Munteanu;

- vicepreședinte: Cristina Stepanov;

- secretar: Raluca Munteanu;

- membri: Liliana Covaleov și Natalia Gherasim; membru supleant: Nelu Radaschin.

 La Adunarea Generală a CRL-Mahmudia, din 26 iulie 2020, care a avut loc în prezența consilierului Vitali Cristian Finoghen – președintele CRLSarichioi, au fost aleși:

- președinte – Călin Ivanov;

- vicepreședinte – Grigore Matfei;

- secretar – Domnița Matfei;

- membri – Daria Reazim, Gigi Ivanov, Simion Erofei.

 La Adunarea Generală a CRL-Suceava, din 19 iulie 2020, care a avut loc în prezența membrilor din CD Palaghia Radion – președintele CRLFălticeni și Silviu Feodor – președintele CRLR, au fost aleși:

- președinte – Simion Timofeiov;

- vicepreședinte – Ionuț Bălan;

- secretar – Simion Radion;

- membri – Andrei Tudosi, Ana Vasiliu;

- membri supleanți: Cristina Maliș, Ciprian Radion.

 La Adunarea Generală din Gura Humorului, județul Suceava, din data de 19 iulie 2020, a participat din partea CD – prof. univ. dr. Feodor Chirilă, membru fondator al CRLR. Au fost aleși în noul comitet de conducere:

- președinte – Miftode Timofte;

- vicepreședinte – Ecaterina Avdei;

- secretar – Irina Claudia Alexandrov.

 La Adunarea Generală din Roman, județul Neamț, din data de 2 august 2020, au participat din partea CD – Svetlana Crăciun - președintele CRL-București, Neculai Feodot - președintele CRL-Târgu Frumos și președintele CRLR, Silviu Feodor, iar din partea Comunității Centrale - directorul general al CRLR, Alin Valentin Stalenoi. Au fost aleși în noul comitet de conducere:

 - președinte – Radu Chiprian;

- vicepreședinte – Ionuț Miftode;

- secretar – Vasile Alexa;

- membri – Dana Evdochia Diaconescu; Ciprian Afanase - președintele organizației de tineret.

 • La Adunarea Generală a CRL-Slava Cercheză, județul Tulcea, din data de 4 august 2020, la care a participat din partea CD Ignat Ivan - președintele CRLSlava Rusă, s-a votat și noua componență a comitetului de conducere:

- președinte – Paraschiva Bădescu;

- vicepreședinte – Alexandra Marcov;

- secretar – Olga Niculai;

- membri – Valentin Haralambie, Pavel Alempi.

 Din partea Consiliului Director al CRLR, a participat președintele CRLR, Silviu Feodor, la Adunarea Generală a CRLBordușani, județul Ialomița, din data de 6 august 2020, unde au fost aleși:

- președinte – Ilarion Școlnicu;

- vicepreședinte – Fioana Costilov;

- secretar – Agafia Școlnicu;

- membri – Vasilica Seiliuc, Polin Oprea și Vasilica Sprânceană.

 La Adunarea Generală din Jurilovca, județul Tulcea, din data de 8 august 2020, a participat președintele CRLR, Silviu Feodor. Au fost aleși în noul comitet de conducere:

- președinte – Mirela Isacov;

- vicepreședinte – Eleonora Macamol;

- secretar – Cătălin Cozma;

- membri – Viorel Terente și Svetlana Feodot.

 La Adunarea Generală din Carcaliu, județul Tulcea, din data de 2 august 2020, a participat consilierul Ivan Vasile. Au fost aleși în noul comitet de conducere:

- președinte – Ivan Vasile;

- vicepreședinte – Ștefan Lovin;

- secretar - Volodea Chirilă;

- membri – Paula Amelian, Serghei Feodosei, Panfil Gheorghe, Vasile Lavrente, Iulia Chirilă și Ivan Petro.

 La Adunarea Generală a CRL-Slava Rusă, județul Tulcea, din data de 5 august 2020, la care a participat din partea CD Ignat Ivan - președintele CRL-Slava Rusă, s-a votat și noua componență a comitetului de conducere:

- președinte – Ignat Ivan;

- vicepreședinte – Irina Silivestru;

- secretar – Feodor Petro;

- membri – Artiom Gurei și Olga Zenovei.

 

Le urăm succes tuturor membrilor din comitetele de conducere în activitatea pe care o vor desfășura pe plan local în următorii patru ani!

 În încheiere, reamintim membrii Consiliului Director al CRLR, care și-au desfășurat activitatea până în luna august 2020 și pe care îi felicităm pentru realizările lor:

 • președintele CRLR, Silviu Feodor,
 • deputatul CRLR, Andrian Ampleev,
 • președintele ATRLR, Svetlana Crăciun,
 • Palaghia Radion - președintele CRL-Fălticeni,
 • Vitali Cristian Finoghen - președintele CRL-Sarichioi,
 • Vasile Ivan – vicepreședinte al CRL-Carcaliu,
 • Neculai Feodot - președintele CRL-Târgu Frumos,
 • Ignat Ivan - președintele CRL-Slava Rusă,
 • Feodor Chirilă din București, membru fondator al CRLR,
 • Filip Niculaev - președintele CRL-Climăuți.

 Redăm în încheierea materialului nostru articolele din Statutul CRLR cu privire la Consiliul Director al CRLR:

„Art. 35. Consiliul Director este organul de conducere al CRLR care îndeplinește și asigură punerea în practică a hotărârilor Adunărilor Generale anuale și pe cele ale Conferinței Reprezentanților.

Art. 36. (1). La propunerea președintelui Comunității, Conferința Reprezentanților alege Consiliul Director pentru un mandat de patru ani, în componența a 7 - 11 membri; în acest număr sunt incluși și membrii de drept.

(2). Președintele ales al CRLR propune 15 candidați pentru Consiliul Director din rândul membrilor cu minimum trei ani vechime de activitate în Comunitate, iar Conferința Reprezentanților alege între 7 și 11 persoane, după caz. Membrii de drept ai Consiliului Director sunt: președintele CRLR, reprezentantul în Parlament al CRLR și reprezentantul ATRLR.

(3). Consiliul Director se întrunește o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui Comunității, sau la cererea unei treimi din numărul membrilor Consiliului Director. Hotărârile se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(4). Organizarea și funcționarea Consiliului Director se realizează potrivit unui Regulament propriu de organizare și funcționare, regulament ce va fi adoptat în termen de trei luni de la alegere.

(5). În raport cu resursele financiare ale Comunității, președintele CRLR și membrii Consiliului Director pot fi salariați ai CRLR.

Art. 37. Atribuțiile Consiliului Director:

 1. a) convoacă Conferința Reprezentanților a CRLR (ordinară și extraordinară);
 2. b) convoacă Adunarea Generală a CRLR;
 3. c) urmărește îndeplinirea hotărârilor Conferinței Reprezentanților;
 4. d) prezintă Conferinței Reprezentanților raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul următor, precum și proiectul programului de acțiuni al Comunității pentru perioada următoare; prez