Ședinţele online ale Consiliului Director

  • Pe 29 decembrie 2020 a avut loc, în regim online, ședința de lucru a Consiliului Director al CRLR. Pe Ordinea de zi s-au regăsit următoarele puncte: 1. Evaluarea rezultatelor obținute de CRLR la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie 2020; 2. Prezentarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli până la data de 30 noiembrie 2020; 3. Prezentarea datelor cu privire la efectivele de elevi care studiază în unitățile de învățâmânt preuniversitar disciplinele Limba maternă rusă și Religie – rit ortodox de rit vechi (nivel preșcolar, primar, gimnazial, liceal), precum și numărul de profesori care predau aceste discipline în anul școlar 2020 – 2021; 4. Diverse.

De departe, cel mai analizat și dezbătut subiect a fost cel al rezultatelor obținute la ultimul scrutin electoral, cel al Alegerilor Parlamentare. S-au identificat punctele forte ale strategiei din cadrul campaniei electorale, precum și cele care au nevoie de îmbunătățiri. S-au analizat și rezultatele obținute de fiecare comunitate în parte și au fost identificate anumite probleme cu care acestea s-au confruntat în procesul electoral. Concluzia a fost că rezultatul obținut de CRLR, având în vedere și pandemia cu noul coronavirus, este unul satisfăcător, dar că se poate obține un rezultat superior la viitoarele alegeri parlamentare. Pentru aceasta va fi nevoie de un efort concentrat al tuturor factorilor implicați.

Din punctul de vedere al subsemnatului, rezultatul trebuie privit și prin prisma evoluției demografice actuale, întrucât asistăm la un declin al acesteia, precum și prin prisma „popularității” alegerilor parlamentare, care aproape întotdeauna înregistrează recorduri negative în ceea ce privește prezența la vot. Nici scrutinul din 2020 nu a făcut excepție. Dacă adăugăm și factorul epidemiologic actual, rezultatul, indiferent cum îl privim, este cel puțin unul pe care l-am anticipat. Dar, da, sunt multe lucruri care pot fi făcute pentru a îmbunătăți performanțele electorale ale CRLR. De aceea, consider că fiecare idee sau părere contează. Strategiile viitoare vor avea la bază și un nou recensământ, care se va realiza în cursul anului 2022, și astfel, se vor lua decizii mai bune cu privire la campaniile electorale, la publicul țintă, la aspectele care caracterizează acest public elector și la cum este cel mai bine să fie adoptate decizii care îl privesc. Și asta nu doar în prag de alegeri, ci în activitatea curentă a CRLR.

Membrii Consiliului au ascultat de asemenea, și prezentarea contabilului-șef al CRLR, Natașa Felea, cu privire la situația economico-financiară a organizației. Ședința de lucru a fost încheiată odată cu punctul Diverse.

  • Tot în regim online a avut loc și prima ședință de lucru a Consiliului din 28 ianuarie 2021, prezidată de președintele CRLR, deputatul Silviu Feodor. Pe Ordinea de zi a Convocatorului s-au regăsit: 1. Informare generală asupra activităților desfășurate pe luna ianuarie; 2. Studiul limbii ruse materne în condițiile învățământului online. Procedee de îmbunătățire; 3. Informare asupra demersului privind reglementarea zilelor libere cu privire la sărbătorile religioase ale cultelor; 4. Diverse.

În cadrul reuniunii online s-au analizat și dezbătut, printre altele, și aspecte curente ce țin de activitatea generală a Comunității Centrale, dar și a comunităților locale, problemele cu care se confruntă și alte aspecte despre activitatea acestora.

Subiectul principal al întrunirii virtuale a fost studiul limbii materne ruse, care, în continuare, are nevoie de susținere și suport din partea CRLR. În aceste vremuri greu încercate de către cadrele didactice și elevii de pretutindeni, învățământul online a ajutat, dar în egală măsură a arătat vulnerabilitățile și neajunsurile sistemului. Și, dacă autoritățile centrale și locale au ajutat în măsura posibilităților, în continuare sunt zone unde acest ajutor se lasă așteptat, lucru care se revarsă, în special, asupra elevilor. S-au analizat și alte aspecte care privesc actul educativ, toate evidențiind faptul că este, în continuare, loc de mai bine.

De asemenea, a fost atins și subiectul zilelor libere acordate de către angajatori etnicilor cu ocazia sărbătorilor religioase ale cultelor. Având în vedere cadrul legislativ actual ambiguu, mulți angajați s-au confruntat cu probleme în obținerea acestor beneficii în preajma sărbătorilor de iarnă pe rit vechi. Astfel, se naște necesitatea unei mai bune reglementări a prevederilor legale, care sperăm că vor fi rezolvate în curând.

Ședința de lucru s-a încheiat odată cu aprobarea referatelor de necesitate sosite din comunitățile locale ale rușilor lipoveni.

 

Valentin FILAT