Despre ideologia și doctrina filozofică staroveră (I)

Cartea Staroverii. Pagini de istorie și spiritualitate a lui Alexandr Varona este o lucrare de sinteză, consacrată ideologiei, precum și doctrinelor mișcării starovere. Ea se desprinde favorabil printre lucrări similare prin profunzimea analizei fenomenelor descrise. Autorul dovedește o excelentă cunoaștere și stăpânire a materialului faptic de certă valoare științifică, excerptat din surse istorice publicate și documente de arhivă cu privire la istoria raskolului în Biserica Rusă din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, împrejurările, cauzele și consecințele acestuia, precum și la apariția și amplificarea mișcării starovere ruse (старообрядчество sau русское староверие) și la istoria apariției Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi (BORV).

Din câte știm, prezenta carte a lui Alexandr Varona este prima lucrare fundamentală сomplexă, apărută până în prezent, consacrată ideologiei și doctrinei filozofice starovere, redactată în limba română, de un autor de origine rusă lipoveană. Se cunosc până acum doar câteva asemenea apariții în Rusia, Germania și Franța (В. Г. Сенатов, Философия старообрядчества, Москва, 1908; С.А. Зеньковский, Русское старообрядчество. Духовные движения семнадцатого века, Мюнхен, 1970; Pierre Pascal, Avvakum et les debuts du Raskol. La crise religieuse au XVII-e siecle en Russie, Paris, 1938; М. О. Шахов, Старообрядческое мировоззрение. Религиозно-философские основы и социальная позиция, Москва, 2001).

Cartea de față îl recomandă pe Alexandr Varona drept un istoric talentat și bine pregătit, în care calitățile de analist și polemist s-au corelat în mod organic.

Alexandr Varona face parte din generația de intelectuali ruși lipoveni care s-a format în perioada de după 1989, în cei 30 de ani de existență a Comunității Rușilor Lipoveni din România (CRLR). El se distinge astăzi printre cei mai dotați oameni de știință istorici, proveniți din rândul etniei rușilor lipoveni din România, alături de Filip Ipatiov, Alexandra Fenoghen, Svetlana Moldovan, Axinia Crasovschi, Leonte Ivanov, Pavel Tudose ș.a. Dacă noi, cei din prima generație de intelectuali etnici ruși lipoveni (Ivan Evseev, Feodor Chirilă, Andrei Ivanov, Sevastian Fenoghen ș.a.), am fost deschizători de drum în privința cercetării rădăcinilor moșilor și strămoșilor noștri ruși lipoveni, generația lui Sașa Varona, preluând ștafeta, a continuat și continuă drumul, lărgind și adâncind sfera de cunoaștere a istoriei și culturii etniei ruso-lipovene. 

În sfera preocupărilor lui ca istoric, intră, înainte de toate, istoria raskolului în Biserica Rusă, cât și istoria Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi. După cum am mai menționat, lucrările lui Alexandr Varona atrag atenția cititorului prin cuprinderea largă și variată a materialului faptic din domeniul istoriei rușilor staroveri. Și toate acestea nu sunt întâmplătoare. Autorul cărții, Alexandr Varona, este rus lipovean. El s-a născut la 21 aprilie 1973 într-o familie de ruși lipoveni din satul lipovenesc Ghindărești (Новинькое), situat pe malul Dunării Vechi, într-o așezare de harnici și vestiți pescari ruși lipoveni, care și-au păstrat cu sfințenie modul de viață patriarhal rusesc, credința ortodoxă rusă de rit vechi și care se mândresc cu folclorul, tradițiile și obiceiurile rusești lipovenești. Tatăl lui Sașa a fost Petre Varona, originar din Jurilovca, județul Tulcea – absolvent al Școlii pedagogice cu limba de predare rusă din București (promoția 1954), care, după absolvire, a lucrat ca învățător în Ghindărești, contribuind la formarea a zeci de promoții de tineri ruși lipoveni din această localitate de frunte a etniei noastre, iar mama lui, Palaghia, originară din Ghindărești, a fost o femeie simplă, dar atașată tradițiilor și valorilor specifice comunității, mamă iubitoare și soție devotată, ce și-a educat copiii în spiritul atașamentului față de credința și comunitatea din care provin.

Încă pe vremea când a fost student la Facultatea de Drept a Universității din București (1991-1995), Sașa și-a manifestat interesul pentru istoria și cultura rușilor staroveri. Pentru a pătrunde în tainele istoriei ca știință, fiind pasionat de istoria rușilor lipoveni, el a urmat și Facultatea de Istorie a aceleiași Universități, pe care a absolvit-o în anul 2000, iar în anul 2003, a absolvit în cadrul aceleiași facultăți și cursurile de masterat la specialitatea Istoria sud-estului Europei. Din anul 2012, Alexandr Varona este doctor în științe istorice.

Din anul 1992, Sașa este un participant activ în conducerea treburilor Comunității noastre. A fost secretarul ei general (1992-1994), membru fondator și vicepreședinte al Asociației de Tineret a CRLR, participant activ la viața culturală și științifică a CRLR, unul dintre fondatorii (alături de Ivan Popov) ai formației artistice de cântece și dansuri populare rusești „Ciubcik” a CRLR, inițiator și coordonator al Cercului științific de studiere a fenomenului starover. În prezent, este membru în Comisia de Editare de carte a CRLR.

Afirm cu mândrie că Sașa Varona a fost mereu în preajma mea în anii 1991-1996, pe când am fost la conducerea Comunității noastre, i-am urmărit și stimulat pașii și interesul pentru istorie ca știință și l-am încurajat de fiecare dată. De asemenea, am participat împreună cu el la diferite manifestări culturale și științifice din țară, i-am citit cu plăcere și interes tot ce a publicat până acum. De aceea, îmi permit să-i spun pe numele mic, Sașa.

Mediul social și spiritual tipic rusesc lipovenesc în care Sașa Varona a crescut și s-a format, ca și pregătirea temeinică, ambiția și tenacitatea sa, au avut o înrâurire profundă și benefică asupra formației sale ca istoric, specializat în domeniul istoriei rușilor staroveri. Toate acestea la un loc, i-au permis să realizeze în limba română prima sa lucrare de istorie de certă valoare științifică, intitulată sugestiv „Tragedia schismei ruse” (apărută în anul 2002 la Editura „Kriterion” din București). Cartea a fost primită de cititori cu deosebit interes. De asemenea, a publicat o serie de articole, studii și comunicări științifice în care s-au regăsit primele concluzii sintetizate de el din cele studiate și acumulate cu privire la raskol și mișcarea staroveră.

La baza prezentei lucrări a lui Sașa Varona stă, așadar, teza lui de doctorat cu tema „Staroverii în secolele XVII-XIX”, pe care a susținut-o cu succes în anul 2012 la Facultatea de Istorie din București și al cărei conținut a fost ulterior refăcut, completat și lărgit. Personal, am avut onoarea de a fi prezent la susținerea tezei de doctorat a lui Sașa Varona și pot afirma că atât referatele oficiale, cât și cele neoficiale au subliniat valoarea științifică și practică incontestabilă a tezei de doctorat, remarcabilă mai ales prin originalitatea ei, toate considerând-o, pe bună dreptate, un unicat în istoriografia românească.

Astăzi, Sașa Varona este recunoscut și apreciat în mediul științific, atât în țară, cât și în străinătate, ca un bun specialist în domeniul științelor istorice. El este unul dintre puținii istorici proveniți din rândul etniei rușilor lipoveni care s-a aplecat cu mai multă profunzime asupra problemelor legate de ideologia și doctrina mișcării starovere de la apariția ei și până în secolul al XX-lea și, mai cu seamă, asupra istoriei BORV de la refacerea ierarhiei starovere în 1846, odată cu apariția Mitropoliei de la Belaia Krinița (Fântâna Albă) și până în zilele noastre.