Un an fără Ivan!

Sub semnul marcării unui an fără marele canoist al lumii, Ivan Patzaichin, și la jumătate de secol de la momentul cu pagaia ruptă, Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, în colaborare cu Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 și cu sprijinul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, a organizat în data de 13 decembrie 2022, în Salonul de Recepții de la Palatul Parlamentului, evenimentul „Un an fără IVAN”.

Un an fără Ivan!
Un an fără Ivan!

Conferința Reprezentanților (II)

PREZENTAREA RAPOARTELOR DE ACTIVITATE

 Din raportul de activitate al Consiliului Director, delegații au aflat că, în ciuda pandemiei de coronavirus (care a culminat cu perioada impunerii stării de urgență din martie și până în mai a.c. și apoi a stării de alertă), care a anulat multe dintre manifestările cultural-educaționale tradiționale ale CRLR, au avut loc totuși evenimente culturale, prin implicarea președintelui CRLR, Silviu Feodor și a aparatului executiv al Comunității. Dintre acestea amintim: taberele de vară de limbă rusă maternă pentru copii, lansări și prezentări de carte, consfătuirea cadrelor didactice, Adunarea Generală a Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni din România (ATRLR), precum și apariția cu regularitate a publicațiilor noastre „Zorile” și „Kitej-grad”, dar și evenimente locale și naționale, dintre care menționăm: „Contribuția rușilor lipoveni la îmbogățirea materială și culturală a zonei Deltei Dunării” la Sulina, jud. Tulcea, „Personalitatea profesorului Ivan Evseev. 10 ani de la inaugurarea Centrului Cultural „Vicol Ivanov” al CRL-Tulcea” sau „La o cafea despre Brăila cu rușii lipoveni”. Singurul concurs școlar național, organizat de CRLR și Ministerul Educației, desfășurat în acest an a fost „Istoria și tradițiile rușilor lipoveni. Nunta la rușii lipoveni”, ediția a II-a, care a avut loc la Brăila, în perioada 21-23 februarie.

De remarcat este și activitatea editorială din cadrul editurii „C.R.L.R.” pentru perioada analizată, când au văzut lumina tiparului opt titluri, unele de o reală importanță științifică, cum ar fi: volumul II „Rușii lipoveni în studii și documente. Moldova și Bucovina”, al prof. univ. dr. Leonte Ivanov, sau cel al doctorului în istorie Alexandr Varona - „Staroverii. Pagini de istorie și spiritualitate”. Nu sunt de neglijat nici cele trei volume bilingve ale evangheliilor apostolilor Luca, Matei și Marcu (în slavona bisericească și în limba română). Expansiunea fondului de carte al Comunității noastre i se datorează în mare măsură președintelui Silviu Feodor, care a acordat editării de carte o atenție deosebită și care a angrenat forțele tuturor factorilor implicați.

În ceea ce privește activitatea deputatului Andrian Ampleev, din raportul de activitate remarcăm faptul că reprezentantul CRLR în Parlamentul României a fost inițiator sau coinițiator în 7 proiecte legislative și a susținut 3 declarații politice: despre vizita oficială, în România, a unei delegaţii a Grupului parlamentar de prietenie cu România din Duma de Stat a Federaţiei Ruse; intervenţie consacrată împlinirii a 30 de ani de la înfiinţarea Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România și declarația consacrată Zilei Naţionale a Federaţiei Ruse. De asemenea, în urma întrevederilor cu secretarul de stat pentru culte, Victor Opaschi, s-a obținut finanțarea din bugetul de stat pentru continuarea lucrărilor de construcții la mănăstirile „Uspenia” și „Vovidenia” din Slava Rusă, jud. Tulcea, și la bisericile ortodoxe de rit vechi din Chilia și Periprava din Delta Dunării. Pentru rezolvarea unor probleme care îi privesc pe etnicii ruși lipoveni, semnalate de către aceștia cu diverse ocazii sau în cadrul audiențelor, deputatul Andrian Ampleev a avut întâlniri de lucru cu autoritățile locale și centrale unde a încercat soluționarea acestora. Totodată, domnia sa a acordat un Premiu de excelență elevilor cu merite deosebite la învățătură în cadrul concursului școlar „Istoria și tradițiile rușilor lipoveni” de la Brăila, așa cum a făcut și cu prilejul altor concursuri școlare, și a facilitat vizitarea Palatului Parlamentului de către două grupuri de elevi de la Școla Gimnazială din Sarichioi, jud. Tulcea, și Școala nr. 2 „Poet Ovidiu” din localitatea Ovidiu, jud. Constanța. În urma demersurilor în cadrul Grupului parlamentar al Minorităților Naționale, prof. univ. dr. Feodor Chirilă a fost propus și ales ca membru în Consiliul Național pentru Integritate din cadrul Senatului României.

Prezentarea detaliată a situației economico-financiare a Comunității a fost făcută de către contabilul-șef al CRLR, Natașa Felea, și de către președintele Comisiei de cenzori, Iacob Nazarov. Din raportul privind programul de investiții și dotări a CRLR, prezentat de Valentin Filat, se remarcă următoarele puncte: s-au realizat recepțiile la terminarea lucrărilor la Centrele Culturale din Năvodari, jud. Constanța, și Focuri, jud. Iași; s-au finalizat proiectele tehnice și se află în diverse stadii de obținere a autorizațiilor de construire sau modernizare a Centrelelor Culturale din Iași și Ghindărești, jud. Constanța, iar pentru Centrele din Sulina, jud. Tulcea, și Rădăuți, jud. Suceava, au fost obținute autorizațiile de construire. În urma solicitării președintelui Silviu Feodor adresată primarului Municipiului Brăila, Viorel Marian Dragomir, de a aproba organizației noastre etnice, cu titlu de gratuitate, un imobil în vederea amenajării unei case tradiționale, având ca destinație un muzeu, și a unui spațiu pentru desfășurarea unor activități specifice rușilor lipoveni, Consiliul Local Municipal a dat un răspuns favorabil cererii. De departe unul dintre punctele cele mai importante este cel referitor la sediul central al CRLR din București. În urma hotărârii din 2017 a membrilor Consiliului Director (CD) al CRLR, s-a reușit achiziționarea, în februarie 2018, a unei suprafețe de teren de 561 mp. După emiterea Certificatului de urbanism de către Primăria Sectorului 1 a municipiului București, au fost demarate demersurile privind obținerea avizelor și acordurilor prevăzute în document. Pe parcursul etapelor privind obținerea autorizației de demolare a corpurilor de clădire degradate aflate pe acest amplasament, s-a constatat necesitatea unei suprafețe suplimentare de teren, astfel încât să asigure o funcționalitate optimă a Centrului și care să acopere gama largă de activități a Comunității Rușilor Lipoveni din România. Având în vedere aceste aspecte, la inițiativa președintelui Silviu Feodor și cu acordul unanim al membrilor CD al CRLR privind oportunitatea și necesitatea achiziționării a încă unei suprafețe de teren, au fost demarate demersurile privind mărirea suprafeței imobilului. Astfel, pe 30 iunie 2020, parcurgând în prealabil toate procedurile pentru achiziționarea suprafeței suplimentare, a fost semnat contractul de vânzare-cumpărare a unei suprafețe de 400 mp, adiacentă suprafeței de 561 mp. Prin alipirea suprafețelor, aria totală a celor două terenuri este de 960 mp, suficientă pentru realizarea Centrului Cultural al CRLR în capitala României.