Un an fără Ivan!

Sub semnul marcării unui an fără marele canoist al lumii, Ivan Patzaichin, și la jumătate de secol de la momentul cu pagaia ruptă, Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, în colaborare cu Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 și cu sprijinul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, a organizat în data de 13 decembrie 2022, în Salonul de Recepții de la Palatul Parlamentului, evenimentul „Un an fără IVAN”.

Un an fără Ivan!
Un an fără Ivan!

Conferința națională a reprezentanților CRLR

Conferința națională a reprezentanților Comunității Rușilor Lipoveni din România

 

Svetlana MOLDOVAN

O dată la patru ani reprezentanții comunităților locale aleg președintele Comuntății Rușilor Lipoveni din România (CRLR) pentru următorii patru ani, candidatul la funcția de deputat, care va reprezenta CRLR în Parlamentul României după alegerile parlamentare, precum și noul Consiliu Director și membrii celor două comisii ale CRLR: Comisia de Etică și Disciplină și Comisia de cenzori.

Anul acesta, Conferința Națională a Reprezentanților CRLR a avut loc pe 11 august 2020, la Centrul Cultural al CRL-Carcaliu din județul Tulcea, iar la lucrările acesteia au participat 67 din cei 72 de delegați ai Comunităților locale ale rușilor lipoveni din România (conform Statutului CRLR).

După alegerea membrilor prezidiului (președintele CRLR Silviu Feodor, deputatul AndrianAmpleev, primarul Gheorghe Panfil din Carcaliu, PalaghiaRadion – președintele CRL-Fălticeni, Nicolae Artion – președintele CRL-Contanța) a fost citită scrisoarea ÎPS Leontie, Arhiepiscop de FântânaAlbășide BucureștișiMitropolit al tuturorcredincioșilor de ritvechi din întreagalume, prin care acesta a felicitatparticipanțiiși a uratsucceslucrărilorConferinței:

„AnulacestaComunitatea a împlinit 30 de ani. Înacești ani am trecutîmpreunăprinvremuriși maibune, șimaigrele, am organizatîmpreunăevenimente de amploare, care au avut ca scop principal susținereacomunitățiinoastre deortodocși de ritvechi, păstrareatradițiilornoastreduhovnicești, călăuzireatinerilorstaroveripe drumulceldrept.

Dragi reprezentanți ai comunităților locale ale rușilor lipoveni din România, suntem puși în fața unei mari provocări: să atragem generația tânără către valori reale și să îi pregătim pe tineri să devină luptători pentru credință și apărători ai credinței ortodoxe de rit vechi, păstrători ai tradițiilor noastre și a limbii materne.

Să ne apere Dumnezeu pe toți și de această epidemie, care domnește în prezent în toată lumea, întărindastfel credința și iubirea frățească creștinească între noi.

Străduiți-vă să dobândiți mai multă smerenie și chibzuință, amintindu-vă mereu cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Toată puterea este de la Dumnezeu”.

Vă doresc tuturor de la Domnul Dumnezeu, prin rugăciunile Preacuratei Sale Maici și ale Sfântului mucenic și mărturisitor, protopopulAvvakum, care a suferit pentru cucerniciasa și de la nașterea căruia anul acesta sărbătorim 400 de ani, multă sănătate, întărire în credința ortodoxă de rit vechi, succes în desfășurarea întrunirii”.

De asemenea, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse în România, Valery Kuzmin, a transmis o scrisoare adresată delegaților, urându-le succes în lucrările Conferinței:

„Pe voi toți vă unește limba rusă și credința ortodoxă de rit vechi, precum și eforturile de conservare a culturii ruse, a obiceiurilor și tradițiilor. Și acest lucru este foarte important, deoarece limba este nucleul oricărei culturi. Voi, trăind între două popoare și două culturi, promovați comunicarea, construiți o punte între cultura rusească și cea românească. Ambasada a susținut și va susține în continuare ințiativele conaționalilor, având ca scop consolidarea legăturilor lor cu patria comună istorică. Eficacitatea unei astfel de colaborări depinde în mare măsură, desigur, de „contraprestare”. Trebuie să conștientizați faptul că succesul comun depinde, şi nu în mică măsură, de eforturile voastre, de poziția conducerii Comunității. Delegații Conferinței au o misiune responsabilă: trebuie să trageți concluziile cu privire la activitatea Comunității pentru ultima perioada, să conturați planurile pentru viitor, precum și să alegeți președintele și candidatul pentru funcția de deputat în Parlament din partea CRLR. Vreau să urez participanților Conferinței lucrări constructive și cu rezultate bune”.

Tot ce s-a petrecut pe 11 august 2020 la Carcaliu a fost consemnat în procesul-verbal al Conferinței, care reflectă activitatea delegaților și luările de cuvânt, inclusiv hotărârile luate. În calitate de membri ai Comisiei de redactare a procesului-verbal au fost alese profesoarele: Maria Milea din Brăila, Tamara Alistarh din Tulcea și Anfisa Demid din Ghindărești.

La începutul lucrărilor Conferinței au fost trase concluziile în ceea ce privește activitatea președintelui CRLR Silviu Feodor și a deputatului în Parlamentul României Andrian Ampleev, precum și a Consiliului Director al Comunității și ale Comisiilor CRLR pentru perioada noiembrie 2019 – august 2020. De asemenea, au fost analizate aspectele financiare și activitatea de investiții ale CRLR.

 

NOUL PREȘEDINTE ESTE ȘI CANDIDAT PENTRU FUNCȚIA DE DEPUTAT DIN PARTEA CRLR

 

După dezbateri, la Conferință delegații l-au ales ca președinte al Comunității pentru următorii patru ani, pe inginerul constructor Silviu Feodor, fostul președinte al CRLR (2016-2020); candidat pentru funcția de deputat în noua componentă a Parlamentului României a fost ales tot inginerul Silviu Feodor (alegerile vor avea loc în România pe 6 decembrie 2020).

Amintim că pentru funcția de președinte al CRLR au fost doi candidați: Silviu Feodor și Nicolae Artion, președintele CRL-Constanța, iar pentru funcția de deputat au fost trei candidați: Andrian Ampleev (din Tulcea), actualul deputat (până la alegerile parlamentare din decembrie), Silviu Feodor, președintele CRLR și Neculai Feodot, președintele CRL-Târgu Frumos.

Pentru funcția de președinte Silviu Feodor a obținut 56 de voturi din 67 (10 voturi – Nicolae Artion și un vot a fost anulat), iar pentru candidat în funcția de deputat a obținut 43 de voturi (19 voturi a obținut Andrian Ampleev și 5 voturi Neculai Feodot).

  

CONSILIUL DIRECTOR AL COMUNITĂȚII

 

            În componența Consiliului Director al Comunității, așa cum e prevăzut în Statutul CRLR, intră 11 membri, dintre care de drept fac parte președintele CRLR (Silviu Feodor), deputatul din parte Comunității (până la alegerile parlamentare din decembrie – Andrian Ampleev) și președintele Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni (Valentin Filat). Delegații Conferinței au trebuit să aleagă încă 8 persoane din lista propusă de președinte pentru a intra în componența Consiliului Director. În concluzie, membrii Consiliului Director pentru următorii patru ani, în afară de cei mai sus menționați, sunt: Svetlana Crăciun din București, Ignat Ivan din Slava Rusă, Ivan Vasile din Carcaliu, Vitali Cristian Finoghen din Sarichioi, Palaghia Radion din Fălticeni, Maria Milea din Brăila, Anfisa Demid din Ghindărești, Trofim Artamon din Tulcea. După alegerile parlamentare va intra în componența Consiliului Director și Fănică Timofte, președintele CRL-Focuri. (De pe lista propusă de președintele CRLR, nu au intrat în componența Consiliului Director următorii delegați: Filip Niculaev, Valeriu Ivanov, Ovidiu Ivanov, Neculai Feodot, Nicușor Iacoblev, Rafael Nichita, Moroi Cristian).

            Îi felicităm pe toți cei aleși în funcții și le dorim activitate intensă, succes în realizarea planurilor și a proiectelor atractive pentru toți rușii lipoveni din România în domeniul educației preșcolare și școlare, al vieții cultural-educative, în scopul renașterii și consolidării tradițiilor și obiceiurilor rusești!

 

IMPRESII DESPRE CONFERINȚĂ

 

Profesorul universitar la Universitatea din București Axinia Crasovschi, doctor în filologie, vicepreședintele CRL-București, ne-a relatat câteva impresii despre acest eveniment important al Comunității Rușilor Lipoveni din România:

„După o lungă  perioadă de neparticipare la un astfel de eveniment al CRLR, am avut ocazia să reprezint Ccomunitatea rușilor lipoveni din București în calitate de delegat cu drept de vot la Conferința Națională a Reprezentanților, al cărei scop principal a fost alegerea unui nou președinte al CRLR și a unui nou deputat, adică reprezentant în Camera Deputaților a Parlamentului României. Comparativ cu modul de desfășurare a acestui eveniment în trecut este o mare diferență, dată fiind situația actuală, care ne impune să luăm măsuri speciale de protecție împotriva infecției cu coronavirus, dar ea se poate explica şi prin dezvoltarea și maturizarea Comunității. Mă refer la patosul pe care îl aveau participanții Conferinței în trecut și care  acum a fost aproape absent. Nu vreau să spun că este un lucru rău sau bun. Desigur, îmi aduc aminte de acel sentiment de jenă din trecut, când unii „entuziaști” își expuneau părerea prea figurativ la adresa candidaților și contracandidaților, când candidații criticau activitatea conducerii actuale sau a oponenților săi, evidențiind neajunsurile activității lor... Însă cu toții acceptau rezultatele finale, toate nemulțumirile rămâneau în cercul de participanți ai Conferinței, unii dintre ei se înstrăinau, alții continuau să acționeze în folosul