Regulamentul Concursului „Rușii lipoveni în fotografii și documente de epocă” (II)

Fotografiile și documentele câștigătoare vor fi afișate pe site-ul www.crlr.ro și pe pagina de Facebook www.facebook.com/atrlr.ro. Se va afișa doar fotografia/documentul și numele persoanei, fără datele de contact ale acesteia. Datele de contact (e-mail și număr de telefon) vor fi folosite pentru intrarea în posesie a premiului, în cazul în care fotografia / documentul trimis (ă) este selectată câștigătoare.

 Fotografiile și documentele câștigătoare vor fi selectate din totalul fotografiilor și documentelor primite pe adresa de e-mail atrlr2020@gmail.com până la data de 16 aprilie 2021 (ora 23.59). Câștigătorii vor fi contactați prin e-mail / telefon pentru furnizarea datelor personale complete (act de identitate). Dacă în termen de 24 ore de la desemnarea unui câștigător, acesta nu confirmă telefonic sau pe e-mail datele de contact, pentru a intra în posesia premiului, se va desemna un nou câștigător, următorul cu cel mai mare punctaj. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica, în caz de necesitate data publicării câștigătorilor, cu notificare prealabilă, păstrând numărul şi valoarea premiilor anunţate iniţial.

 Art. 8 Premii

În cadrul concursului „Rușii lipoveni în fotografii de epocă și documente” vor fi oferite 3 premii pentru fiecare categorie în parte, sub formă de produse. Premiile sunt oferite de către Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, prin Asociația Tinerilor Ruși Lipoveni din România, și sunt în valoare totală de 4000 de lei.

Organizatorii vor contacta câștigătorii pentru a-i anunța despre condițiile de intrare în posesia premiilor. Pentru a intra în posesia premiului, câştigătorii trebuie să prezinte un act de identiate valabil şi să semneze un proces-verbal pentru predarea-primirea premiului. Neprezentarea unui document de identitate va conduce în mod obligatoriu la neacordarea premiului.

 Art. 9 Drepturile de autor

Materialele înscrise trebuie să respecte legea drepturilor de autor, drepturile de proprietate intelectuală și drepturile exclusive de orice altă natură recunoscute de lege, precum și Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR). Participantul trebuie să fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor înscrise în concurs sau să dețină drepturile corespunzătoare de utilizare cu privire la acestea. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a înscrierii materialelor în acest concurs.

Trimiterea fotografiilor pe adresa de e-mail atrlr2020@gmail.com implică acordul ca materialele înscrise în concurs să poată fi expuse și utilizate de către Organizatori, cu menționarea numelui participantului, prezentul regulament reprezentând consimțământul autorilor și titularilor de drepturi de proprietate intelectuală cu privire la această formă de utilizare, nelimitat în timp și spațiu.

 Art. 10 Forță majoră

Reprezintă caz de forță majoră, fără a se limita la acestea, și cu condiția să nu fie provocate sau favorizate de neglijența părții care îl invocă, evenimente precum: incendii, cutremure, inundații sau alte calamități naturale, schimbări sau reglementări ale legislației, incidente grave etc. Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră de către Organizatori sau prin decizia acestora, dar aceste decizii vor putea fi luate doar după ce Organizatorii au anunțat în mod oficial publicul.

 Art. 11 Litigii și clauze finale

Eventualele litigii apărute între Organizatori și Participanți se vor rezolva pe cale amiabilă. Prin participarea la acest concurs, participantul confirmă faptul că a citit și a înțeles toate condițiile din Regulamentul de concurs și că le acceptă. Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord ca datele lor de identitate să intre în baza de date a organizatorilor, acestea putând fi folosite pentru desemnarea câștigătorului și în activitățile organizatorului.

 Art. 12 Contact

Pentru mai multe informații referitoare la concurs: atrlr2020@gmail.com, telefon (+4) 0721 243 775 (Filat Valentin), Pagina Facebook - www.facebook.com/atrlr.ro.