Mesajul deputatului Silviu Feodor cu ocazia Zilei Naționale a României

Vă felicit cu ocazia Zilei Naționale a României !

România este casa noastră, aici ne-am născut, aici învățam, muncim și trăim.
Aici sunt îngropați înaintașii noștri. Aici ne păstrăm și promovăm identitatea, aici ne regăsim cu toții, cei care suntem aici dedicați și entuziaști și cei, de care ne este mare dor, plecați departe de țară și casă. România e locul sfânt și prețuit de noi toți!
,,România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor ei, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie..." (art. 4 din Constituția României).
Este momentul să fim recunoscători țării noastre, ea ne oferă spațiul ideal pentru îmbogățire sufletească și afirmare a identității etnice !
La Mulți Ani, ROMÂNIA!

Deputat Silviu FEODOR,
Președintele Comunității Rușilor Lipoveni din România