Pași repezi spre realizarea Centrului Cultural central al CRLR

În urma hotărârii din 2017 a membrilor Consiliului Director (CD) al CRLR, s-a reușit achiziționarea, în februarie 2018, a unei suprafețe de teren de 561 mp în București (str. Banat, nr. 38).
După emiterea Certificatului de urbanism de către Primăria Sectorului 1 a municipiului București, au fost demarate demersurile privind obținerea avizelor și acordurilor prevăzute în document.
Pe parcursul etapelor privind obținerea autorizației de demolare a corpurilor de clădire degradate aflate pe acest amplasament, consultându-ne cu arhitectul conf. univ. dr. arh. Marius Voica, cadru didactic la Universitatea de Arhitectură și Urbaism „Ion Mincu” din București, pe care l-am invitat pentru a oferi serviciile în privința proiectului nostru, am constatat faptul că este necesară o suprafață de teren suplimentară. Aceasta ne-ar ajuta să putem încadra clădirea Centrului Cultural pe o suprafață de teren care să confere o funcționalitate optimă a Centrului și care să asigure condițiile necesare la nivelul necesităților Comunității Rușilor Lipoveni din România în municipiul București.
Având în vedere aceste aspecte, la inițiativa președintelui Silviu Feodor și cu acordul în unanimitate al membrilor CD al CRLR privind oportunitatea și necesitatea achiziționării a încă unei suprafețe de teren, au fost demarate demersurile privind mărirea suprafaței imobilului.
Astăzi, pe 30 iunie 2020, parcurgând în prealabil toate procedurile pentru achiziționarea suprafeței suplimentare, a fost semnat contractul de vânzare-cumpărare a suprafeței de 400 mp, adiacentă suprafeței de 561 mp. Suprafața totală de 960 mp este suficientă pentru realizarea unei clădiri adecvate cu destinația Centrului Cultural al CRLR în capitala României, municipiul București.
Președintele CRLR, Silviu Feodor, a dorit să mulțumească și pe această cale „tuturor membrilor Consiliului Director al CRLR pentru susținere și sprijin privind achiziționarea acestei suprafețe suplimentare de 400 mp. Totodată, doresc să mulțumesc și să-i felicit pentru implicare pe membrii Comisiei de negociere, întreaga echipă a Comunității Centrale, precum și președinții Comunităților locale pentru încurajare.
Nădăjduim ca în cel mai scurt timp posibil să putem întocmi variantele de proiect ale Centrului Cultural.
Precizez faptul că acest întreg amplasament se află foarte aproape de Gara de Nord. Centrul Cultural al CRLR în municipiul București va avea un rol important în promovarea identității noastre etnice”.