La mulți, fericiți și binecuvântați ani, domnule profesor Leonte Ivanov!

Stimate Domnule Profesor univ. dr. Leonte IVANOV,

 În numele Comunității Rușilor Lipoveni din România și al meu personal, Vă felicităm cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere și împlinirea a 60 de ani de viață.

Comunitatea Rușilor Lipoveni din România vă datorează, stimate Domnule Profesor, bucuria și recunoștința pentru performanțele dumneavoastră în vasta activitate de studiu, cercetare și, în mod deosebit, aducerea la lumină a semnificativelor momente din istoria, cultura și spiritualitatea etniei noastre. Numeroase studii și cercetări, traduceri, precum și creație proprie, încununate de apariția unor însemnate și bogate lucrări, precum: „Marele Inchizitor. Dostoievski – lecturi teologice” (Polirom, Iaşi, 1997); „Imaginea rusului şi a Rusiei în literatura română. 1840- 1948” (Cartier, Chişinău, 2004); „Studii tolstoievskiene. Retrospecţii literare” (Timpul, Iaşi, 2007); „Prezenţe culturale româneşti în spaţiul rus: Antioh Cantemir şi Nicolae Milescu Spătarul. Corespondenţă particulară şi diplomatică” (Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2013); „Ruşii lipoveni în studii şi documente” (I) (Editura „C.R.L.R.”, Bucureşti, 2015); „Ruşii lipoveni în studii şi documente” (II), (Editura „C.R.L.R.”, Bucureşti, 2019); -„În căutarea tărîmului izbăvitor. Schițe pentru o istorie a rușilor lipoveni din România”(coeditare „C.R.L.R.” din București și „Doxologia” din Iași) și altele.

V-ați concentrat și continuați să depuneți eforturi pentru a oferi publicului larg operele unor prestigioase nume, precum F. Dostoievski, pe care îl prezentați prin traducerile inedite, personalitate titanică în literatura mondială, și ca o compatibilitate, iată, în acest an, când sărbătorim cei 60 de ani ai dumneavoastră, marcăm și 200 de ani de la nașterea marelui scriitor rus.

O altă personalitate omagiată prin activitatea dumneavoastră susținută de studiu și cercetare, este istoricul, teologul și apologetul starover Fiodor Evfimievici Melnikov, personalitate care a trăit în ultima parte a vieții sale în localitatea Manolea, jud. Suceava, locul unde v-ați născut și ați copilărit, marcat fiind de forța personalității sale. Traducerile lucrărilor lui F.E. Melnikov, extrem de importante, amplifică valorile credinței ortodoxe de rit vechi, iar notele de subsol la orice volum tradus au constituit, de fapt, încă o carte.

Sunt și alte mari și importante personalități ale culturii și istoriei, și nu numai, pe care le-ați omagiat, precum Antioh Cantemir, Lev Tolstoi, Nicolae Milescu Spătaru și alții.

Totodată, dorim să vă mulțumim pentru implicarea dumneavoastră în activitățile de educație și învățământ, organizate de către Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, ca președinte și membru la diferite concursuri și olimpiade școlare.

Vă dorim multă sănătate, succes în nobila activitate pe care o desfășurați, pace, prosperitate, bucurii și să aveți parte de ajutorul Bunului Dumnezeu!

La mulți, fericiți și binecuvântați ani!

Cu prețuire și considerație,

Președinte,

deputat Silviu FEODOR