La sediul CRL-Brătești

În cadrul Școlii Gimnaziale din Brătești, jud. Iași, la începutul anului școlar 2019 – 2020, Cabinetul de Limba Rusă, din lipsă de spațiu, a fost oferit grupei de copii din ciclul preșcolar, unde predă limba maternă prof. Galina Isaeva, cea care în ultimii ani a obținut împreună cu elevii rezultate remarcabile la diverse concursuri școlare.
Astfel, cei 96 de elevi ruși lipoveni, care studiază limba maternă au rămas fără cabinet, pentru ei amenajându-se de către administrația Școlii un spațiu modest pentru desfășurarea orelor de limba rusă maternă. Președintele CRLR, Silviu Feodor, a aflat despre această situație, participând la Brătești la manifestarea de deschidere a anului școlar (care tocmai s-a încheiat).
În urma demersurilor președintelui CRLR Silviu Feodor și ale președintelui CRL-Brătești, Chirilă Moroi, susținute și de către directorul Școlii, prof. Ovidiu Olaru, au fost amenajate două săli de clasă și un grup sanitar destinate cabinetului de limba rusă maternă. Finanțarea lucrărilor de amenajare a fost realizată de către Primăria comunei Stolniceni Prăjescu prin implicarea și cu sprijinul dlui primar Costel Hugianu și susținerea din partea Consiliului local al acestei comune, urmând ca CRLR să doteze corespunzător, în scurt timp, cu mobilier adecvat, precum și în completare cu aparatură electronică necesară desfășurării orelor de limba rusă maternă la cel mai înalt nivel.
La sediul CRL-Brătești, pe 25 iunie 2020, în prezența unor membri ai Consiliului Director al CRLR și președinților Comunităților locale din zona Moldovei, în semn de mulțumire pentru susținere și sprijinul acordat, președintele CRLR, Silviu Feodor, a înmânat două Diplome de Onoare primarului comunei, Costel Hugianu, pentru contribuția deosebită adusă la promovarea valorilor tradiționale și culturale ale rușilor lipoveni din România, și directorul Școlii, prof. Ovidiu Olaru, pentru implicarea deosebită în domeniul educației și contribuția la promovarea studiului limbii materne a rușilor lipoveni din România.

-------
В начале 2019-2020 учебного года Кабинет русского языка в Средней школе из Брэтешть уезда Яссы был предоставлен группе детей дошкольного возраста из-за нехватки помещений. Родной язык преподаёт в этой школе преп. Галина Исаева, которая в последние годы вместе со своими учениками завоевывают выдающиеся результаты на различных школьных конкурсах.
Таким образом, 96 учеников русских-липован, которые изучают родной язык, остались без Кабинета родного языка, для которых администрация Школы организовала скромное помещение для проведения уроков русского родного языка. Председатель Силвиу Феодор принял к сведению этот факт, участвуя в Брэтешть на открытии учебного года.
Благодаря усилиям председателя ОРЛР Силвиу Феодора и председателя ОРЛ-Брэтешть Кирилэ Морой, при поддержке директора Школы преп. Овидиу Олару, были организованы для Кабинета русского родного языка два класса и санитарный узел.
Финансирование работ по устройству осуществлялось мэрией коммуны Столничень-Прэжеску при участии и при поддержке мэра Костела Худжиану и при поддержке местного совета коммуны, последовательно ОРЛР, которая взяла на себя ответственность оборудовать кабинет, адекватной мебелью и техникой, необходимыми для проведения занятий по родному русскому языку на высшем уровне.
В местной общине ОРЛ-Брэтешть, 25 июня 2020 года, в присутствии членов Координационного Совета ОРЛР и председателей местных общин Молдовы, в знак благодарности за их поддержку, председатель ОРЛР Силвиу Феодор вручил два Почетных диплома мэру коммуны Костелу Худжиану (за особый вклад в продвижение традиционных и культурных ценностей русских-липован Румынии) и директору Школы преп. Овидиу Олару (за особую вовлеченность в сфере образования и вклад в развитие изучения родного языка русских-липован Румынии).