Informare asupra rezultatelor controlului efectuat de Curtea de Conturi a României

Informare asupra rezultatelor controlului efectuat de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi București la Asociația Comunitatea Rușilor Lipoveni din România (CRLR)

 

Între 2 septembrie 2020 și 13 octombrie 2020, a avut loc la sediul CRLR din București „Auditul de conformitate privind modul de utilizare a fondurilor publice destinate sprijinirii minorităților naționale”, pentru perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2019. Controlul s-a efectuat la Asociația „Comunitatea Rușilor Lipoveni din România“ de către Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi București.

Concluzia generală formulată de auditorii publici externi cu privire la conformitatea cu prevederile legale în ceea ce privește obiectivul general al auditului este aceea că „au fost respectate principiile de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate în utilizarea fondurilor publice în perioada 2017-2019 “ de către Asociația „Comunitatea Rușilor Lipoveni din România“.

De asemenea, precizăm faptul că CRLR raportează Departamentului pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României lunar (până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se întocmește) modul de utilizare a fondurilor primite, precum și trimestrial (până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se întocmește) modul de utilizare a fondurilor alocate, conform legislației în vigoare. Prin urmare, DRI monitorizează lunar și trimestrial respectarea destinațiilor legale în procesul de utilizare a sumelor alocate de bugetul de stat, conform legislației.