Международный день образования

Международный день образования - в поддержку учителям русского родного языка

Международный день образования

„Zorile” este o publicaţie lunară cu caracter informaţional şi cultural, care se adreseazã comunităţilor de ruşi lipoveni din România, populaţiei ruse din ţara noastră, diasporei ruse a staroverilor din lumea întreagã, dar şi tuturor celor care încearcã sã afle cine sunt ruşii lipoveni şi care este istoria lor.

www.zorile.ro Подробнее
Public Acquisition


Tradiții și obiceiuri de iarnă la rușii lipoveni

La data de 14 ianuarie 2017, Comunitatea Rușilor Lipoveni din România (CRLR)marchează 27 de ani de la constituirea comitetului de inițiativă al CRLR, urmând ca la date de 12februarie 1990 organizația să fie recunoscută ca persoană juridică.Cu o bogată istorie a tradițiilor și obiceiurilor de iarnă, rușii lipoveni din zona Moldovei și aDobrogei se reunesc pe 14 ianuarie după oficierea Sfintei Liturghii pentru Sfântul Ierarh Vasile celMare pentru a sărbători prima zi din noul an pe stil vechi, conform calendarului Iulian. Având ca scop principal păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identității etnice, CRLRorganizează în data de 15 ianuarie 2017, la Rădăuți, jud. Suceava, evenimentul „Tradiții șiobiceiuri de iarnă la rușii lipoveni” la care vor participa 16 comunități locale din zona Moldovei.Alături de membrii comunității locale din Rădăuți vor fi prezenți și reprezentanții autoritățilorlocale, a misiunilor diplomatice dar și ansambluri artistice de ruși lipoveni din județele Bacău,Botoșani, Iași, Neamț, Iași și Suceava.Programul evenimentului va reuni momente artistice și culturale reprezentând bogățiafolclorică tradițională, urmărindu-se o îmbinare între tradițiile de iarnă a rușilor lipoveni șitradițiile de iarnă Bucovinene. Vor fi cunoscute mai bine criteriile valorice, vor fi ințelese șiacceptate diferențele și asemănările multietnice precum și va fi promovată identitatea șidiversitatea etnică la nivel național. Evenimentul „Tradiții și obiceiuri de iarnă la rușii lipoveni” vaurmări evoluția culturii rușilor lipoveni pe teritoriul României prin comparație între faptele dinviața cotidiană și cea istorică, identificându-se similitudini și diferențe în ceea ce privește, atâtlatura culturală, lingvistică, istorică și spirituală a tradiților și obiceiurilor de iarnă din regiunileMoldovei și Dobrogei.Potrivit statutului său, CRLR este o asociație cu caracter etnic, social, cultural și umanitar,care reunește cetățeni români, cunoscuți sub denumirile de ruși, ruși-lipoveni sau lipoveni. CRLRare ca scop unirea eforturilor membrilor săi în apărarea și exercitarea drepturilor la păstrarea,dezvoltarea și exprimarea identității etnice, lingvistice și culturale a etnicilor ruși lipoveni, astfelcum sunt recunoscute și garantate de documentele internaționale cu privire la protecția drepturilorși libertăților fundamentale ale omului și ale minorităților naționale, de Constituția României și delegile țării. În urma Conferinței Naționale a CRLR din luna august 2016, a fost ales în funcția depreședinte al CRLR, Silviu Feodor. În urma alegerilor parlamentare din luna decembrie 2016,Miron Ignat, candidat din partea Comunității Rușilor Lipoveni din România, a câștigat un noumandat de deputat în Parlamentul României

 
  РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА В ОРЛРmероприятии-орлрС наступающими зимними праздниками!  

top
© 2020 Община русских-липован Румынии
Адрес: Strada Dr. Ratiu Nr. 10 Sector 1 Bucuresti тел./факс: 021.312.09.94 E-mail: office@crlr.ro