Международный день образования

Международный день образования - в поддержку учителям русского родного языка

Международный день образования

„Zorile” este o publicaţie lunară cu caracter informaţional şi cultural, care se adreseazã comunităţilor de ruşi lipoveni din România, populaţiei ruse din ţara noastră, diasporei ruse a staroverilor din lumea întreagã, dar şi tuturor celor care încearcã sã afle cine sunt ruşii lipoveni şi care este istoria lor.

www.zorile.ro Подробнее
Public Acquisition


Opt decenii de viață și activitate intensă

În luna aprilie 2018, profesorul universitar doctor Feodor Chirilă va marca opt decenii de viață și activitate intensă în domeniul învățământului universitar și preuniversitar din România. Născut pe 25 aprilie 1938 în localitatea Carcaliu din judeţul Tulcea, într-o familie de pescari ruşi lipoveni, prof. univ. dr Feodor Chirilă s-a stabilit în București după terminarea Şcolii Pedagogice cu limbă de predare rusă din capitală (1955) și absolvirea Facultății de Filologie a Universităţii din Bucureşti, secția Limbă și Literatură rusă (1960), a Facultății de Limbă şi Literatură Română a aceleiaşi Universităţi (1969), precum şi a Institutului de Ştiinţe Politice (1976).

A lucrat ca ziarist și lector la Direcția Generală a Presei și Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniștri. A fost încadrat, din 1962, ca asistent universitar de limbă și literatură rusă la Catedra de Limbi Străine a Facultății de Filologie de la Institutul Pedagogic din București. A fost asistent universitar (din 1971), apoi lector universitar (din 1978) și conferențiar universitar (din 1999) la Catedra de Filologie Rusă de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine - Universitatea din București. În perioada 2000-2010, a fost profesor la Universitatea „Spiru Haret” din București unde, din octombrie 1999 și până pe 1 iulie 2011, a ocupat funcția de  prodecan al Facultății de Limbi și Literaturi Străine. A ieșit la pensie pe 16 decembrie 2010.

A obţinut titlul de doctor în ştiinţe filologice în 1976 cu teza de doctorat „Sinonimie în graiul rus din Carcaliu, jud. Tulcea”. Cartea, care a cuprins teza de doctorat, a apărut în 1977 sub titlul „Probleme de sinonimie dialectală”, fiind prima carte de autor a profesorului Feodor Chirilă. De atunci, au urmat cursuri universitare, manuale, antologii şcolare şi alte auxiliare didactice, acoperind practic și tot spectrul învăţământului preuniversitar pentru elevii etniei ruşilor lipoveni. Zeci de cărţi poartă semnătura profesorului Feodor Chirilă, fiind autor, coautor sau coordonator al colectivului de redacție.

În decursul anilor, a predat studenților cursul practic de Limba rusă, cursul teoretic de Limba rusă contemporană (morfologie, sintaxă, lexicologie, semantică și stilistică), Metodica predării limbii ruseEtnologie slavă, Introducere în istoria culturii și civilizației ruse, Istoria literaturii ruse. A fost îndrumătorul și organizatorul practicii pedagogice a studenților. În decursul anilor, a condus și recenzat lucrări de diplomă, de masterat, lucrări în vederea acordării gradului didactic I, făcând parte din numeroase comisii de inspecții și din comisii pentru acordarea titlului științific de doctor în filologie.

În perioada 1978-1999, an de an, a fost președinte al comisiilor de bacalaureat la diferite licee din țară, iar în perioada 1982-1993 a fost președinte al comisiilor de examinare pentru limba rusă la olimpiadele școlare de limbi moderne.

 

Inițiatorul primei Olimpiade naționale de limba rusă maternă

Profesorul Feodor Chirilă a fost inițiatorul și organizatorul, în anul 1995, al primei Olimpiade naționale de limba rusă maternă a elevilor ruși lipoveni, organizată de Ministerul Învățământului cu sprijinul și implicarea CRLR, fiind apoi și președintele Comisiei de examinare la mai multe ediții. Are peste 350 de comunicări la congrese, conferințe și simpozioane științifice desfășurate în țară și în străinătate și peste 400 de studii de specialitate, articole, cronici și recenzii. A participat cu referate la toate cele șapte ediții ale simpozionului științific internațional al CRLR „Cultura rușilor lipoveni în context național și internațional” (publicate în cele șapte volume-culegeri, apărute cu sprijinul financiar al CRLR).

Este membru al Asociației Slaviștilor din România și membru fondator al Asociației profesorilor de limbă și literatură rusă din România, precum și al Centrului European de Studii în probleme etnice de pe lângă Academia Română.

A fost distins în anii 1967 și în 1972 cu Diploma de onoare și Medalia de merit ale Uniunii Asociațiilor Studenților din România pentru munca educativă și cetățenească; în anul 1992, Asociația Internațională a profesorilor de limbă și literatură rusă (MAPRYAL) i-a acordat Medalia de merit, iar în anul 1996 Asociația pentru pace a religiilor din România i-a oferit Diploma de onoare pentru merite deosebite în promovarea și susținerea păcii și a bunei înțelegeri între religiile din România. În anul 2014, a primit Diploma de Excelență din partea Ministerului Educației din România. La 7 mai 2015, a fost decorat de către Vladimir Putin – președintele Federației Ruse cu medalia „Pușkin” pentru „contribuția deosebită în  dezvoltarea relațiilor culturale dintre Rusia și România, pentru promovarea și susținerea limbii și culturii ruse”. Medalia și Diploma i-au fost înmânate într-un cadru festiv la Centrul Rus pentru Știință și Cultură din București  de către ambasadorul de atunci al Rusiei în România, ES Oleg Malghinov.

În mod constant, prof. univ. dr F. Chirilă prezintă expuneri și acordă interviuri la diverse posturi de radio și televiziune din țară și străinătate pe teme privind predarea limbilor străine în România, istoria, tradițiile, obiceiurile rușilor lipoveni, precum și despre organizarea învățământului în limba maternă la minoritățile naționale din România. În paginile numeroaselor publicații a scris articole și studii privind istoria și tradițiile rușilor lipoveni din România.

Filolog, dialectolog, dascăl universitar, reprezentant de seamă al rusisticii din România, metodist (specialist în predarea limbilor străine), lingvist, a fost, în perioada 1990-1998, coordonatorul colectivului de elaborare a manualelor de limbă şi cultură rusă maternă, fiind şi autorul primelor programe şcolare la disciplina „Limba şi cultura rusă maternă”, precum şi la „Religia ortodoxă de rit vechi” pentru elevii ruşi lipoveni de la ciclul de învăţământ primar, gimnazial şi liceal. Pe baza acestora a elaborat, individual sau în colaborare, manuale extrem de bogate în conţinut – de la „Abecedar” și până la manuale pentru gimnaziu și liceu, punând, practic, bazele studiului limbii ruse materne, precum și numeroase texte valoroase privind cultura şi istoria ruşilor lipoveni. Sub coordonarea profesorului Feodor Chirilă, este în curs de redactare și finalizare primul manual de Religie ortodoxă rusă pentru elevii ruși lipoveni, care, sperăm, să vadă lumina tiparului în decursul acestui an. De asemenea, profesorul Feodor Chirilă este autorul sau coautorul a mai multor cărți, dintre care menționăm:

- „Probleme de sinonimie dialectală” (Editura Universității din București, 1977), prima monografie despre graiul rușilor lipoveni;

- „Limba rusă contemporană. Sintaxa frazei”, Editura Universității din București, 1994 (suplimentare de tiraj în 1997);

- „Probleme de dialectologie. Graiurile rusești lipovenești din România (în colaborare cu Andrei Ivanov și Teodor Olteanu), Editura TUB, 1993;

- „Metodica predării limbii ruse(în colaborare cu Mihai Marinescu), Editura TUB, 1993;

- „Bukvar’ (Abecedar)” - primul Abecedar în limba rusă pentru elevii ruși lipoveni, Editura Didactică și Pedagogică, 1997; Ediția a 3-a, revizuită și adăugită, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2006;

- „Limba și cultura rusă (Sinteze)”, Editura „România de mâine”, București, 2000;

- „Istoria și tradițiile minorității ruse”, clasele a VI-a și a VII-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2011;

- „Istoria literaturii ruse, secolele XI-XVIII”, Editura „România de Mâine”, București, 2008;

- „Skazanie o culture i tradițiah russkih-lipovan (Cultura și tradițiile rușilor lipoveni. Evocări)”, Editura „C.R.L.R.”, București, 2006; Ediția a 2-a, revizuită și completată, Editura „C.R.L.R.”, București, 2017;

- „Istoria cronologică a Comunității rușilor lipoveni din România”, (online- www.ispmm.gov.ro), Editura ISPMN, Cluj-Napoca, 2011, 244 p.;

- „Protopopul Avvakum Petrovici – conducător și ideolog al mișcării rușilor staroveri”, ediție bilingvă, Editura „C.R.L.R.”, București, 2013;

- „Bilingvismul în contextul globalizării”, Editura „România de Mâine”, București, 2014, 222 p.;

- „Учимся говорить по-русски / Интенсивный курс (Învățăm să vorbim rusește / Curs intensiv)”, volumele I și II, Editura „C.R.L.R.”, București, 2014 și altele.

Împreună cu Andrei Ivanov, Siegfried Wolf și Romeo Chivescu, au publicat cu sprijinul CRLR „Dicționarul tematic rus-român. Termeni și sintagme” (Editura „Ararat”, București, 1998). Cu regretatul profesor universitar doctor Andrei Ivanov a mai avut colaborări, fiind coautorii câtorva manuale pentru elevii ruși lipoveni (culegeri de texte literare pentru lectură suplimentară, manualul pentru liceu).

În prezent, lucrează la monografia satului natal Carcaliu, județul Tulcea, care va ieși de sub tipar la editura „C.R.L.R”.

A coordonat, îngrijit și prefațat numeroase volume și ediții, are o serie de referate și recenzii. Este referent științific la diverse manuale.

 

Membru în Consiliul Director al CRLR

Membru al Comitetului de iniţiativă privind constituirea Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România (CRLR) şi membru fondator al acestei organizaţii etnice, profesorul Feodor Chirilă a reprezentat CRLR împreună cu juristul Ehim Andrei (primul deputat al Comunității),  precum și cu Maxim Ivanov în Parlamentul Provizoriu al României (CPUN) în anul 1990. Între anii 1993-1996, a fost membru în Consiliul Minorităţilor Naţionale (CMN) şi în Consiliul Naţional al Audiovizualului, reprezentând CRLR în calitate de specialist-consultant. Între anii 1990-1995, a îndeplinit funcţia de prim-vicepreşedinte, iar în perioada aprilie 1995 - octombrie 1996 – pe cea de preşedinte al CRLR.

Este membru (din anul 2000) al Comisiei de editare carte a CRLR, iar din 2016, când a fost ales ca membru în Consiliul Director al CRLR, este și președintele Comisiei de editare carte a Comunității.

Este unul dintre fondatorii publicației bilingve „Zorile”, în paginile căreia a publicat și publică materiale privind limba și cultura rusă, istoria și religia rușilor staroveri, o perioadă coordonând și rubrica pentru copii Учебный раздел.

Specialist de renume al rusisticii din cadrul învățământului universitar românesc, profesorul Feodor Chirilă a fost omagiat prin studii, recenzii, note și articole apărute în presă, dintre care menționăm:

- Axenia Hogea, „Personalia. Dicționar bibliografic”, Editura „EX PONTO”, Constanța, 2000, litera C, pag. 58-61;

- Gheorghe Barbă, „Personalia. Conf. univ. dr Feodor Chirilă la 60 de ani”, în vol. „Romanoslavica”, XXXVI, Editura Universității din București, 2000, pag. 324-331;

- Steinke Klaus, „Die russischen Sprachinseln in Bulgarien”, Heidelberg, 1990, p. 242;

- „Kto est’ kto v sovremennoj lingvistike (Who’s Who in Russian Lingvistics), Редакторы: Ю. Карулов, А. Мустайоки, Moskva - Helsinki, 1994, litera K, p. 122-123;

- Ivan Evseev, Svetlana Moldovan, Ivan Vitizov, „Albumul aniversar 50 de ani de la înființarea Școlii pedagogice cu limba de predare rusă”, Editura „Kriterion”, București, 2000, pag. 18;

- în periodicul Zorile (nr. 4/1998, autor: Gheorghe Barbă, nr. 3/2003 și 4/2008 – autor: Svetlana Moldovan);

- în ghidul de prezentare „Comunitatea rușilor lipoveni”, întocmit de Svetlana Moldovan, Editura „Ararat”, București, 2004, pag. 103-107.

- „Dicționarul personalităților din România. Biografii contemporane”, Editura „Asociația ECO-Europa”, Romanian Biographic Institut, București, 2012, p. 105 ș.a.

După cum vedeți, o activitate intensă, neîntreruptă, din care au rezultat lucrări valoroase.

Să aveți ani cu sănătate și să continuați să oferiți pagini de cultură, istorie și religie nu doar rușilor lipoveni, ci și tuturor celor interesați de aceste aspecte!

 

La mulți ani, domnule profesor Feodor Chirilă!

 

Autor: Svetlana MOLDOVAN,

Publicat în „Zorile”, nr. 3/2018

 

 

 
  Ședința Consiliului Director al CRLRmероприятии-орлрNoul Statut al CRLR  

top
© 2020 Община русских-липован Румынии
Адрес: Strada Dr. Ratiu Nr. 10 Sector 1 Bucuresti тел./факс: 021.312.09.94 E-mail: office@crlr.ro