Международный день образования

Международный день образования - в поддержку учителям русского родного языка

Международный день образования

„Zorile” este o publicaţie lunară cu caracter informaţional şi cultural, care se adreseazã comunităţilor de ruşi lipoveni din România, populaţiei ruse din ţara noastră, diasporei ruse a staroverilor din lumea întreagã, dar şi tuturor celor care încearcã sã afle cine sunt ruşii lipoveni şi care este istoria lor.

www.zorile.ro read more
Public Acquisition


De Sf. Vasile cel Mare

Pentru creștinii ortodocși de rit vechi ziua de 14 ianuarie este o zi de sărbătoare cu triplă semnificație: Tăierea împrejur a Domnului Nostru Isus Hristos – „Obrezanie”, pomenirea Marelui Sfânt Părinte Vasile cel Mare, dar și prima zi din an pe stil vechi. De asemenea, începând cu anul 1990, pentru etnicii ruși lipoveni această zi a căpătat încă o semnificație deosebită, fiind ziua în care s-a constituit juridic organizația etnică Comunitatea Rușilor Lipoveni din România.

Cu acest prilej, CRLR a organizat, la sediul său din București, prin implicarea directorului acestei instituții, dl Silviu Feodor, o masă rotundă, axată în jurul a două teme: „Viața Sf. Vasile Cel Mare și importanța operelor sale în consolidarea credinței creștine” și,,Evocarea momentului istoric al înființării Comunității Rușilor Lipoveni din România”.

La începutul manifestării, dl deputat Miron Ignat a transmis felicitări participanților cu ocazia Sărbătorii Împărătești „Obrezanie”, cu ocazia Sfântului Vasile cel Mare și a Anului Nou pe stil vechi, dar și a împlinirii a 23 de ani de la constituirea Comunității.

La masa rotundă au participat atât vorbitori de limba rusă, cât și de limba română. Invitații speciali au fost preotul Ioan (Bordeanu), paroh al bisericii ortodoxe de rit vechi cu hramul,,Înălțarea Domnului” din București, asistentul univ. drd. Alexandru Tanase Barna, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Justinian Patriarhul” din cadrul Universității București, cercetător în Opera Sfinților Părinți, redactor la Radio Trinitas, precum și unii dintre membrii fondatori ai CRLR.

Dl Alexandru Tanase Barna a subliniat faptul că domnia sa a participat la această manifestare cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care i-a transmis mesajul:,,Te Binecuvântez să mergi la Comunitatea noastră prietenă”.

Prelegerile părintelui Ioan și ale asis. univ. Alexandru Tănase Barna au vizat viața și operele Sfântului Vasile cel Mare, minunile pe care le-a săvârșit, precum și cât de importantă și puternică este Sfânta Liturghia a Sf. Vasile cel Mare. Părintele Ioan a explicat particularitatea acestei Sfinte Liturghii (care se slujește doar de 10 ori pe an) în raport cu Sfânta Liturghie a Sf. Ioan Gură de Aur. De asemenea, părintele Ioan a evidențiat importanța molitvelor de vindecare sufletească și trupească scrise de Sf. Vasile cel Mare, dar și pregătirea preotului care citește și a celuia căruia îi citește.

Dl Alexandru Barna a prezentat auditoriului opera Sfântului (330-379), imensa lui cunoștere în domeniul științei și a filosofiei. Sf. Vasile a primit întâi o educație creștină în familia sa (tatăl lui fiind profesor de filosofie și retorică – arta vorbirii), desăvârșindu-și ulterior cunoștințele la Școala din Atena, unde îl întâlnește pe Sfântul Grigore de Nazianz sau Cuvântătorul de Dumnezeu, cu care rămâne prieten. Sf. Vasile cel Mare s-a arătat a fi retor între retori și filosof între filosofi. Totuși, lucrul cel mai important pentru el a fost cunoașterea Sfintei Scripturi și trăirea vieții duhovnicești creștine.

Dl Alexandru Barna a redat un citat din una dintre omiliile Sf. Vasile cel Mare, și anume din omilia către tineri, iar dl Silviu Feodor a adăugat un citat al Sfântului adresat tinerilor: „Să aveți curăție sufletească, nepătimire trupească, purtare blândă, grai cumpănit, cuvânt cu bună rânduială, hrană și băutură măsurată, înaintea celor mai mari tăcere, înaintea celor mai înțelepți luare-aminte, la cei mai bătrâni supunere, să aveți spre cei asemenea cu voi și spre cei mai mici dragoste nefățarnică, de cei răi, pătimași și iubitori de trup să vă depărtați și puțin să grăiți, dar mai mult să înțelegeți, să nu fiți fără de socoteală în cuvânt, să nu prisosiți cu vorba, să nu fiți îndrăzneți la râs, cu sfială să vă împodobiți și cu femeile cele necurate să nu vorbiți, să aveți în jos căutarea, iar sufletul sus, să fugiți de cuvintele cele împotrivă; dregătorie dăscălească să nu doriți, cinstea acestei lumi întru nimic s-o socotiți. Iar de ar face cineva vreun bine spre folosul altora, de la Dumnezeu plata s-o aștepte și veșnica răsplătire de la Isus Hristos, Domnul nostru”.

În încheierea manifestării, în semn de recunoștință, reprezentanții CRLR au oferit cadouri simbolice și diplome de excelență invitaților care au ținut prelegeri în cadrul acestui eveniment.

 
  70 de ani de la încheierea Bătăliei de la StalingradactivitiesImportanta zilei de 9 Mai  

top
© 2020 Lipovan Russians Community in Romania
Address: Strada Dr. Ratiu Nr. 10 Sector 1 Bucuresti Tel: 021.312.09.94 E-mail: office@crlr.ro