Международный день образования

Международный день образования - в поддержку учителям русского родного языка

Международный день образования

„Zorile” este o publicaţie lunară cu caracter informaţional şi cultural, care se adreseazã comunităţilor de ruşi lipoveni din România, populaţiei ruse din ţara noastră, diasporei ruse a staroverilor din lumea întreagã, dar şi tuturor celor care încearcã sã afle cine sunt ruşii lipoveni şi care este istoria lor.

www.zorile.ro read more
Public Acquisition


ИСКУССТВО СЛОВА

Departamentul de Filologie Rusă şi Slavă, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine,

Universitatea din Bucureşti

Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Rusă din România

Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

 

ORGANIZEAZĂ

 

 

PROGRAMUL

Conferinţei ştiinţifice internaţionale pe tema:

«ARTA CUVÂNTULUI» // «ИСКУССТВО СЛОВА»

prilejuită de împlinirea a

200 de ani de la naşterea lui M. Lermontov

 

În parteneriat cu:

Ambasada Federaţiei Ruse în România

Şcoala Rusă de pe lângă Ambasada F.R. în România

 

 

Proiect realizat cu sprijinul financiar parţial din partea:

Ministerului Culturii

Agenţiei Federale „Rossotrudnicestvo”

 

 


14-15 noiembrie 2014, Bucureşti, România

Str. Pitar Moş nr. 7-13


COMITETUL DE ORGANIZARE

Coordonator:

Conf.univ.dr Axinia Crasovschi – preşedinte al A.P.L.L.R.R., prodecan al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii din Bucureşti

Membri:

Prof.univ.dr Mihaela Moraru – vicepreşedinte al A.P.L.L.R.R.

Prof. Aurelia Marincovici – preşedinte de onoare al A.P.L.L.R.R.

Asist.drd. Iuliana Timofte – trezorier al A.P.L.L.R.R.

Alexandr Vinnik – secretar I, Ambasada F.R. în România, Director al Agenţiei Federale „Rossotrudnicestvo” în România

Prof. Viktor Vvedenski – director al Şcolii Ruse de pe lângă Ambasada F.R. în România

Silviu Feodor – director executiv al CRLR

Svetlana Crăciun – referent, CRLR

Svetlana Moldovan – redactor-şef al publicaţiei „Zorile”

Valentin Filat – Secretar general al Asociației Tinerilor Ruși

Lipoveni din România

Drd. Teodora Boboc

 

 

 

 

 

 

 

VINERI, 14 noiembrie 2014

h. 10.30-11.00 – Înregistrarea participanţilor (Departamentul de Filologie Rusă şi Slavă)

h. 11.00 -13.00 (Sala Puşkin)

– Deschiderea oficială a evenimentului - Cuvinte de salut

// Торжественное открытие – Приветственные слова

– Moment poetic şi muzical pe versuri de M. Lermontov

// Поэтический и музыкальный момент на стихи М.Ю. Лермонтова

– Lansarea numărului XXX al revistei Filologie rusă

// Презентация XXX выпуска научного журнала Filologie rusă

– Expoziţia foto după tablourile lui M. Lermontov

// Фотовыставка картин М.Ю. Лермонтова

– Comunicări în plen // Пленарные доклады

h. 13.00-14.00 – Pauză de masă (Departamentul de Filologie Rusă şi Slavă)

h. 14.00-15.45 - Comunicări pe secţiuni// Работа по секциям

(Sala de consiliu şi Cabinetul de filologie slavă)

h. 15.45-16.15 – Pauză de cafea // Перерыв на кофе

h. 16.15-17.45 – Continuarea lucrărilor pe secţiuni // Продолжение работы по секциям

h. 18.30 - Spectacol cu participarea unor actori români și a unor artişti din Moscova // Концерт с участием московских исполнителей

 

*****

SÂMBĂTĂ, 15 noiembrie 2014

h. 10.00 -12.00 – Continuarea lucrărilor // Продолжение работы

(Sala de consiliu şi Cabinetul de filologie slavă)

h. 12.00-13.00 – Pauză de masă

h. 13.00-14.30 - Vizionarea unui film despre viaţa lui M. Lermontov // Показ фильма о жизни М.Ю. Лермонтова (Sala de Consiliu)

- Excursie prin Bucureşti (pentru participanţii străini) // Экскурсия по городу

 

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ

PE TEMA ARTA CUVÂNTULUI

200 DE ANI DE LA NAŞTEREA LUI M.I. LERMONTOV

 

VINERI, 14 Noiembrie

(Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Str. Pitar Moş nr. 7-13)

***

h. 11.00 - Deschidere: Cuvinte de salut // Открытие конференции. Приветственные слова

Prof.univ.dr Liviu Franga - Decan al FLLS

Excelenţa Sa Oleg Malghinov – Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Federaţiei Ruse în România

Prof.univ.dr. Antoaneta Olteanu – Director al Departamentului de Filologie Rusă şi Slavă

Miron Ignat – Preşedinte CRLR şi deputat în Parlamentul României

Conf.univ.dr. Axinia Crasovschi – prodecan FLLS, preşedinte al Asociaţiei Profesorilor de Limba şi Literatura Rusă din România

Prezentări în plen // Пленарные доклады

G.I. Konovalova (Petersburg, Rusia): СловоОдеждаМысли // Cuvânt – Veşmânt – Gând

I.G. Mihaliova (Rusia – Şcoala rusă): Лермонтов и духовные ценности русского общества // Lermontov şi valorile spirituale ale societăţii ruse

E.V. Loghinovskaia (Bucureşti, România): Из истории румынской русистики. Эпоха Лермонтова // Din istoria rusisticii româneşti. Epoca lui Lermontov

Aneta Dobre (Bucureşti, România): Lermontov şi romanul psihologic rus // Лермонтов и русский психологический роман

h. 13.00-14.00 - Pauză de masă // Обеденный перерыв

***

LUCRĂRI PE SECŢIUNI // РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ

h. 14.00-15.45 – SECŢIA: Lermontov şi arta cuvântului // СЕКЦИЯ: Лермонтов и искусство слова (Sala de Consiliu)

Moderatori: prof.univ.dr Mihaela Moraru;

prof.univ.dr Iraida Krotenko.

Gheorghe Barbă (Bucureşti, România): Lermontov în contextul istorico-literar al epocii // Лермонтов в историко-литературном контексте эпохи

Mihaela Moraru (Bucureşti, România): M.I. Lermontov – Dramaturgia unui mare poet // М.Ю. ЛермонтовДраматургия великого поэта

Irina Saruhanova (Kutaisi, Georgia): Музыкальная драматургия балета Сулхана Цинцадзе «Демон» // Dramaturgia muzicală a baletului „Demonul”, de Sulhan Tsintsadze

Iraida Krotenko (Kutaisi, Georgia): Герои прозы М.Ю. Лермонтова в контексте кавказской семиосферы // Personajele prozei lui M. Lermontov în contextul sferei semantice caucaziene

Dana Cojocaru (Bucureşti, România): Лермонтовские крылатые фразы в русской речи наших дней // „Cuvinte înaripate” lermontoviene în limba rusă de astăzi

h. 15.45- 16.15 - Pauză de cafea

h. 16.15- 17.45

Moderatori: cond.univ.dr Liudmila Bejenaru;

lect.univ.dr Emil Dumitru.

Teodora Boboc (Bucureşti, România): Prototipul eroului rebel în lirica lermontoviană // Прототип героя-бунтаря в лермонтовской лирике

N.G. Kvirikadze (Kutaisi, Gruzia): К вопросу о паралелях в творчестве Михаила Лермонтова и Райнера Марии Рильке // M.I. Lermontov şi Rainer Maria Rilke - Paralele posibile  

Emil Dumitru; Ecaterina Ştefania Dumitru (Bucureşti, România): Imaginea Caucazului în opera lui M. Lermontov // Образ Кавказа в творчестве М.Ю. Лермонтова

Liudmila Bejenaru (Iaşi, România): Conceptul „mica patrie” în dialogul culturilor şi al literaturilor // Концепт «малая родина» в диалоге культур и литератур

Diana Popescu (Bucureşti, România): V. Nezval şi literatura rusă // В. Незвал и русская литература

Delia Doina Mihalache (Bucureşti, România): Dihotomia libertate-fericire ca premisă a societăților distopice // Дихотомия свобода-счастье, как предпосылка дистопических обществ

 

h. 14.00 -15.30 –

SECŢIA Valenţe practice şi semantice ale cuvântului //

СЕКЦИЯ Практические и семантические валентности слова

(Cabinetul de filologie slavă)

Moderatori: prof.univ.dr Octavia Nedelcu;

lect.univ.dr Anastasia Romanova.

Damian Anfile (Bucureşti, România): Valoarea propedeutică a cuvântului în teologia creştină // Пропедевтическое значение слова в христианском богословии

Ileana Topologeanu (Piteşti, România): Raportul componentelor verbale-nonverbale în dramaturgia cehoviană // Соотношение вербальных-невербальных компонентов в драматургии Чехова

Octavia Nedelcu (Bucureşti, România): Criza identitară între datorie şi conştiinţă. «Jurnal despre Čarnojević», de Miloš Crnjanski vs. «Pădurea spânzuraţilor» de L. Rebreanu // Кризис идентичности между долгом и совестью. «Дневник о Чарноевиче Милоша Крнжанского vs. «Лес повешенных» Л. Ребряну

Miroslava Metleaeva (Chişinău, Rep. Moldova): În căutarea identităţii sau revenirea la Ivan Turbincă // В поисках идентичности или возвращение Ивана Турбинкэ

Maria Hosciuc (Bucureşti, România): Limbajul şi ironia în crearea identităţii în romanele lui Iuri Andruhovici / Язык и ирония в осуществлении идентичности в романах Юрия Андруховича

h. 15.45- 16.15 - Pauză de cafea

 

 

h. 16.15- 17.45

Moderatori: prof.univ.dr Constantin Geambaşu;

conf.univ.dr Mihai Nistor.

Mihai Nistor (Bucureşti, România): Aspecte ale predării pronunţiei ruseşti studenţilor români // Аспекты обучения произношению студентов – носителей румынского языка

Aida Markosian (Moscova, Rusia): Преподавание малораспространенных языков в иностранной аудитории (на примере армянского языка) // Predarea limbilor minoritare studenţilor străini (modelul limbii armene)

Elena Mihailova (Minsk, Belarus): Минск как один из доминирующих элементов текста белорусской культуры в процессе преподавания РКИ в вузе музыкального профиля // Minskul ca dominantă a textelor culturii belaruse în procesul predării limbii ruse studenţilor străini de la Universitatea de muzică

Anca Irina Ionescu (Bucureşti, România): Realizarea ritmului iambic în traducerile româneşti şi cehe ale „Albatrosului” lui Ch. Baudelaire // Осуществление ямбического ритма в румынских и чешских переводах «Чайки» Ш. Бодлера

Constantin Geambaşu (Bucureşti, România): «Sonete din Crimeea», de A. Mickiewicz (receptare în limba română) // «Крымские сонеты» А. Мицкиевича (восприятие на румынском языке) 

Roman Petraşuc (Bucureşti, România): Semnificaţia epitetului în lirica lui Taras Şevcenco şi echivalenţele lui în traducerile româneşti.// Значение эпитета в лирике Т. Шевченко и его эквивалентности в румынских переводах

Anastasia Romanova (Chişinău, Rep. Moldova): Gama olfactivă în creaţia lui M. Eliade // Обонятельный диапазон в творчестве М. Элиаде

 

***

h. 18.30-20.00 – Spectacol dedicat împlinirii a 200 de ani de la naşterea lui M. Lermontov (cu participarea unor artişti din Moscova, Rusia) – (Aula Magna, Facultatea de Drept, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46)

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÂMBĂTĂ, 15 Noiembrie, h. 10.00-12.00

SECŢIA Lermontov şi arta cuvântului //

СЕКЦИЯ Лермонтов и искусство слова

(Sala de Consiliu)

Moderatori: conf.univ.dr Axinia Crasovschi;

conf.univ.dr Yolanda Catelly.

Elena Cervinschi (Bucureşti, România): Receptarea lui Lermontov în România // Восприятие Лермонтова в Румынии 

Yolanda Catelly (Bucureşti, România): Receptarea lui Lermontov în Anglia // Восприятие Лермонтова в Англии 

Axinia Crasovschi (Bucureşti, România): Coordonate semantice ale motivului singurătăţii în opera lui Mihail Lermontov şi a Marinei Ţvetaeva // Семантические координаты мотива одиночества в творчестве М. Лермонтова и М. Цветаевой

N. G. Kutivadze (Kutaisi, Georgia): Творчество Лермонтова и грузинская романтическая поэзия // Creaţia lui M. Lermontov şi poezia romantică gruzină

Alina Sora (Bucureşti, România): Imaginea răului în lirica lui Lermontov // Образ зла в лирике Лермонтова 

Camelia Dinu (Bucureşti, România): Formule narative moderne în «Jucătorul», de F.M. Dostoievski // Современные повествовательные формулы в романе Ф.М. Достоевского «Игрок»

Iulia Borisov Andon (Bucureşti, România): Strategii naratologice în proza Liudmilei Uliţkaia // Повествовательные стратегии в прозе Л. Улицкой 

Aliona Bivolaru (Bucureşti, România): Poetica descrierii naturii în povestirile lui N. Gogol şi Vl. Korolenko (Поэтика природоописания в повестях Н. Гоголя и Вл. Короленко)

Iuliana Timofte (Bucureşti, România): Poetica timpului în creaţia lui Ivan Şmeliov // Поэтика времени в творчестве Ивана Шмелева

SECŢIA: Valenţe practice şi semantice ale cuvântului //

СЕКЦИЯ: Практические и семантические валентности слова

(Cabinetul de filologie slavă)

Moderatori: conf.univ.dr. Adriana Uliu;

lect.univ.dr. Andreea Dunaeva.

Adam Drozdek (Duquesne University, Pittsburg-Pensylvania, SUA): Ippolit Bogdanovich: beyond Dushe’nka

Maria Laţchici (Bucureşti, România): Fra Grgo Martić - în slujba oamenilor și a Cuvântului // Фра Грго Мартичслужить людям и Слову.

Adriana Uliu (Craiova, România): Piesa lui Vl. Nabokov «Omul din URSS».// Пьеса Вл. Набокова «Человек из СССР».

Marina Kaprusova (Borisoglebsk, Rusia): Rolul aluziilor la romanul lui M. Bulgakov „Maestrul şi Margareta” în albumul muzical „Energia” (grupul de muzică rock „Alice”) şi particularităţile lui // Роль аллюзий на роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» в альбоме «Энергия» (рок-группа «Алиса») и особенности его построения 

Andreea Dunaeva (Bucureşti, România): Sfinţii Rusiei Kievene şi literatura rusă veche // Святые Киевской Руси и древнерусская литература 

Zinaida Tamara Fedot (Bucureşti, România): Despre câteva aspecte semantice ale terminologiei comerciale ruse // О некоторых семантических аспектах русской коммерческой терминологии 

h. 12.00-13.00 – Pauză de masă

***

h. 13.00-14-30 – Vizionarea filmului „Mihail Iurievici Lermontov” (Sala de Consiliu)

***

Excursie prin Bucureşti (pentru participanţii străini)

 

 

PROGRAM ARTISTIC

(Aula Magna – Facultatea de Drept)

 

Prezentator: Ana-Maria MUSTEAȚĂ

 

* Moment muzical. Interpreți: Vlad Alexandru CĂPRARIU și Ionuț DIMA (armonie), Cristi-Ana TUDOSE și Damian ANFILE (soliști)

 

*Moment poetic „Din lirica lui Mihail Lermontov”, în interpretarea actorului Nicolae URS

 

*Moment artistic prezentat de trupa CITIT ÎN, formată din actorii Ruxandra COMAN, Răzvan ROPOTAN, Adrian CIGLENEAN și Olga BERAR (la vioară)

 

*Moment muzical, în interpretarea grupului artistic din Moscova (Rusia): KRUPSKAIA Elena ZAMÎŞLIAICENKO, Marina SONINA, Iulia MOSALIOVA, Igor KOROTKOV

 

ПРОГРАММА МОСКОВСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

1. А.Г. Рубинштейн, пер. И. Гете-М.Ю. Лермонтов „Горные вершины"

Исполняют: Игорь Коротков, Марина Сонина. Аккомпанирует: Юлия Мосалева.

2. А.Г. Рубинштейн, Вторая песня Демона из оперы „Демон"

Исполняет Игорь Коротков. Аккомпанирует Юлия Мосалева.

3. А.В. Шишкин.Стихи М.Ю. Лермонтова „Нет, не тебя так пылко я люблю"

Исполняет Игорь Коротков.  Аккомпанирует Юлия Мосалева.

4. А.С. Даргомыжский. Стихи М.Ю. Лермонтова „Мне грустно"

Исполняет Игорь Коротков.  Аккомпанирует Юлия Мосалева.

5. Е.С. Шашина. Стихи М.Ю. Лермонтова „Выхожу один я на дорогу"

Исполняет Игорь Коротков. Аккомпанирует Юлия Мосалева.

6. А.И. Хачатурян Вальс к драме М.Ю. Лермонтова „Маскарад"

Исполняет Юлия Мосалева.

7. А.Г. Рубинштейн.Романс Тамары из оперы „Демон"

Исполняет Юлия Мосалева.

8. А.Е. Варламов. Стихи М.Ю. Лермонтова „Белеет парус одинокий"

Исполняет Марина Сонина. Аккомпанирует Юлия Мосалева.

9. А.Т. Гречанинов. Стихи М.Ю. Лермонтова  „Колыбельная"

Исполняет Марина Сонина. Аккомпанирует Юлия Мосалева.

10. А.К. Глазунов. Романс Нины из драмы „Маскарад"

Исполняет Марина Сонина. Аккомпанирует Юлия Мосалева.

 
  «ARTA CUVÂNTULUI»activitiesEVENIMENT SPORTIV  

top
© 2020 Lipovan Russians Community in Romania
Address: Strada Dr. Ratiu Nr. 10 Sector 1 Bucuresti Tel: 021.312.09.94 E-mail: office@crlr.ro