Ziua Mondială a Educației

Ziua mondială a educației, Sarichioi, 2018

Ziua Mondială a Educației

„Zorile” este o publicaţie lunară cu caracter informaţional şi cultural, care se adreseazã comunităţilor de ruşi lipoveni din România, populaţiei ruse din ţara noastră, diasporei ruse a staroverilor din lumea întreagã, dar şi tuturor celor care încearcã sã afle cine sunt ruşii lipoveni şi care este istoria lor.

www.zorile.ro detalii
Public Acquisition


Cartea profesorului Feodor Chirilă

Ana MIRON

 

De la început, se cuvine să facem câteva aprecieri referitoare la prima ediţie din 2006 a cărţii profesorului univ. dr Feodor Chirilă „Сказания о культуре и традициях русских-липован” („Cultura şi tradiţiile ruşilor lipoveni. Evocări”), Editura „C.R.L.R.”, București.

A fost şi este o carte mult aşteptată în rândul ruşilor lipoveni şi, de aceea, prima ediţie a fost foarte bine apreciată de mulţi conaţionali, personalităţi marcante din ţară şi din afara ei. Mărturisirea de credinţă a profesorului a impresionat pe mulţi cititori. Domnia sa consideră că are o datorie sfântă ca rus lipovean, istoric, cercetător, dascăl universitar să răspundă la întrebarea „cine suntem noi, ruşii lipoveni?” şi să ne determine să ne cunoaştem şi să ne păstrăm moştenirea culturală şi spirituală, limba şi credinţa.

Am citit cartea cu foarte mare atenţie şi interes. Este o prezentare aproape integrativă a etniei noastre în toată complexitatea sa istorică, etnologică, spirituală, educaţională.

Este, cu siguranţă, un îndreptar util pentru toţi cei care doresc să-şi cunoască rădăcinile stămoşeşti. De aceea, „Сказание…” poate fi considerată o adevărată сarte de învăţătură.

În „Cuvânt înainte”, autorul însuşi menţionează că a apelat deseori la evocări despre tradiţiile, obiceiurile, folclorul, modul de viaţă al conaţionalilor. Ineditul cărţii constă în faptul că s-a bazat pe amintiri din copilărie, pe observaţii personale, mărturisirile oamenilor. Acest volum colosal de muncă, depus de-a lungul unei vieţi, s-a concretizat şi prin numeroase lucrări de cercetare ştiinţifică în domeniul lingvistic, dialectologie, istorie, peste 200 de studii şi articole, comunicări etc. În afară de contactul cu izvoarele vii şi viaţa de zi cu zi a ruşilor lipoveni, Feodor Chirilă a aprofundat studiul privind istoria culturii Rusiei, a mişcării starovere în general şi a ruşilor lipoveni, în special. Şi-a format, astfel, o percepţie clară cu privire la Rusia patriarhală, atât de familiară nouă, şi a început să iubească naţia rusă şi să se mândrească cu rădăcinile sale strămoşeşti. Este marele merit al cărţii.

Este o carte echilibrată, bine structurată pe capitole şi subcapitole.

Semnalăm cu deosebită bucurie şi satisfacţie reeditarea ei cu sprijinul financiar al Comunității Rușilor Lipoveni din România la editura „C.R.L.R” din București. În Prefaţa la ediția a II-a, autorul ţine să menţioneze că timp de zece ani de la apariţia cărții a primit zeci de scrisori, recenzii, aprecieri pozitive din ţară şi de peste hotare şi că au fost foarte multe solicitări de această carte cu regret neonorate. A ţinut cont nu numai de aprecieri, ci şi de observaţiile şi recomandările cititorilor, toate contribuind astfel la îmbunătăţirea şi perfectarea celei de a doua ediţii.

Prin urmare, este o ediţie prelucrată, corectată, îmbunătăţită. Personal, am citit-o şi am corectat greşelile de tipar şi de ortografie strecurate în carte la tehnoredactare, şi nu din vina profesorului universitar. Domnia sa, cu exigenţa sa proverbială, are mare grijă să se exprime într-o rusă literară curată, oferindu-ne modele de gândire şi scriere corecte. I se reproşează volumul mare de informaţii. Dar, trebuie să ţinem cont de ce spune însuşi autorul. Cartea se adresează unui cerc larg de cititori în care intră toţi cei însetaţi de cunoştinţe, începând cu omul simplu și până la cel învăţat, de la cel mai tânăr și până la cel vârstnic: elev, student, educator, învăţător, profesor, părinţi, oameni instruiţi etc. Fiecare va încerca în mod selectiv să-şi dozeze volumul de cunoştinţe accesibil.

 

Șapte capitole

În capitolul I („Кто мы русские-липовани или просто русские?”) ne este lămurit, cu argumente solide, termenul de rus şi lipovean. Profesorul Feodor Chirilă subliniază că avem o datorie de suflet să ne păstrăm şi să apărăm limba maternă – limba rusă. E o legătură dintre trecut şi viitor. În limbă şi prin ea transpare sufletul, psihologia, caracterul nostru rusesc – ţine să sublinieze profesorul universitar.

Capitolul II («Из далёкого прошлого русского народа») e ca un preambul în «липовановедение», citat din aprecierile dnei Elizaveta Fedorova din Odesa. Trebuie să ne cunoaştem rădăcinile stămoşeşti. Să ştim cât mai multe despre Rusia, istoria ei, cum a apărut fenomenul starover, cine sunt staroobriadţî.

Capitolul III este intitulat „Способы обращения людей друг к другу в русском обществе». Având în vedere că fiecare popor îşi are formulele sale de adresare, cele ruseşti sunt speciale şi merită cunoscute.

În Capitolul IV («Формы обращения, употребляемые в школьной и вузовской среде») sunt prezentate regulile de politeţe care s-au păstrat la ruşii lipoveni din veacuri. Un loc aparte îl ocupă educarea tinerei generaţii. E nevoie să ştim cum să ne adresăm celor de naţionalitate rusă în diferite ocazii.

Capitolul V («Традиции русских-липован») este plin de culoare şi veselie, arătând un caracter educativ-instructiv, presărat cu citate, versuri din poeţii ruşi, proverbe, zicători, frumoase descrieri literare ale anotimpurilor și obiceiurilor legate de sărbătorile tradiţionale.

Capitolul VI («Живая старина») e unul drag autorului, pentru că se referă la nemuritoarele vremuri de odinioară legate de tradiţii, obiceiuri ale ruşilor lipoveni de marile sărbători religioase: Crăciun, Florii, Paşte, Duminica Mare, Masleniţa, Anul Nou etc. Totul este viu, trăieşte în inimile ruşilor lipoveni prin obiceiuri, tradiţii, cântec, dans, horă.

Citind textele din capitolul VII («Вспомним забытые игры»), copiii vor fi, cu siguranţă, încântaţi să descopere ce jocuri practicau moşii şi strămoşii lor, iar cei mai în vârstă vor fi nostalgici, regretând că multe dintre ele au fost uitate. Să nu uităm de rolul ilustraţiilor folosite. Ele sunt alese cu grijă, completând textele şi uşurând astfel înţelegerea lor şi stimulând imaginaţia.

Tot ce am prezentat demonstrează competenţa şi profesionalismul autorului. Întreaga carte se bazează pe o îndelungată şi minuţioasă documentare, captivând şi menţinând interesul cititorul de la început până la sfârşit prin noutatea, claritatea cu care sunt sintetizate temele.

De aceea, toate aceste elemente pozitive semnalate, fac din această carte o lucrare unică, ce merită cunoscută unui public mai larg prin reeditarea ei într-un număr mai mare de exemplare.

Cartea profesorului Feodor Chirilă „Сказания о культуре и традициях русских-липован” răspunde exigenţelor şi cerinţelor date, constituind un material util pentru îmbogăţirea cunoştinţelor privind strămoşii ruşilor lipoveni şi formează deprinderi şi priceperi practice de vorbire într-o limbă rusă literară.

Urarea finală de Drum bun, pe care autorul i-o adresează cititorului este binevenită pentru că acesta va avea parte de o călătorie frumoasă şi interesantă prin măreaţa Rusie şi îi va cunoaşte pe staroveri, pe ruşii lipoveni din România, parcă desprinşi din vechi tablouri de epocă sau din romanele lui Melnikov-Pecerski cu frumoasele lor tradiţii, obiceiuri, port, cântec şi joc.

Redau mai jos câteva dintre aprecierile referitoare la prima ediție a cărții „Skazanie…”:

● Иван Евсеев«...вышла очень элегантная и ценная книга...Книга чудесная и по своему полиграфическому оформлению и по содержанию. Приятно порожает разнообразие её тематики.»;

● А.И. Фёдорова (Одесса): «Поучительная книга липовановедения»;

● В. Самошкин (Москва): «...отметил тёплую форму книги и педагогические достоинства Феодора Ивановича»;

● Елизавета Мозоленко (ученица средней школы при Посолстве РФ в Румынии): «Почитайте, не пожалеете!».

 
 
  Flori de hârtieactivitatiMaslina la Carcaliu, jud. Tulcea  

top
© 2020 Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania
Adresa: Strada Dr. Ratiu Nr. 10 Sector 1 Bucuresti Tel: 021.312.09.94 E-mail: office@crlr.ro