Международный день образования

Международный день образования - в поддержку учителям русского родного языка

Международный день образования

„Zorile” este o publicaţie lunară cu caracter informaţional şi cultural, care se adreseazã comunităţilor de ruşi lipoveni din România, populaţiei ruse din ţara noastră, diasporei ruse a staroverilor din lumea întreagã, dar şi tuturor celor care încearcã sã afle cine sunt ruşii lipoveni şi care este istoria lor.

www.zorile.ro Подробнее
Public Acquisition


Hиги

Învățăm să vorbim rusește - curs intensiv

Învățăm să vorbim rusește - curs intensiv

  Manualul de faţă are un caracter comunicativ şi se adresează, înainte de toate, ruşilor lipoveni: copiilor şcolari, cât şi adulţilor, care iau pentru prima oară contact cu limba rusă literară, dar, în egală măsură, şi celor care au unele cunoştinţe de limba rusă sau deţin unele deprinderi formate în liceu şi vor să-şi consolideze, să-şi aprofundeze cunoştinţele iniţiale prin studierea...

Подробнее
ПРОТОПОП  АВВАКУМ ПЕТРОВИЧ– ВОЖДЬ И ИДЕОЛОГ ДВИЖЕНИЯ РУССКОГО СТАРОВЕРЧЕСТВА

ПРОТОПОП АВВАКУМ ПЕТРОВИЧ– ВОЖДЬ И ИДЕОЛОГ ДВИЖЕНИЯ РУССКОГО СТАРОВЕРЧЕСТВА

Prefaţă Prezenta lucrare este consacrată vieţii şi activităţii sfântului mucenic protopop Avvakum – conducător şi ideolog recunoscut al mişcării starovere ruse, precum şi rolului acestuia în lupta pentru păstrarea credinţei  ortodoxe ruse de rit vechi. Lucrarea a fost realizată în limbile rusă şi română, ca urmare a propunerii făcute de către  Miron Ignat, preşedinte al CRLR şi deputat în Parlamentul României în...

Подробнее
Ivan Evseev - Slavismele Românești

Ivan Evseev - Slavismele Românești

Ideea alcătuirii prezentului glosar ne-a fost sugerată de apariţia, în anul 2002, la Kikinda (Serbia), a cărţii lui Станко Војводић Речник славизaма у румунском језику conţinând un număr de 9.000 de cuvinte, extrase de către autor din dicţionarele explicative ale limbii române, cu precădere din DLRM (Dicţionarul limbii romîne moderne, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1958), considerate a fi de origine...

Подробнее
Alexandra Fenoghen - Staroverii - istorie, mitologie, literatură

Alexandra Fenoghen - Staroverii - istorie, mitologie, literatură

INTRODUCERE În ultimii ani în lume se manifestă tot mai pregnant interesul pentru formele tradiţionale de cultură, care sunt în majoritatea cazurilor strâns legate de aspectele religioase ale conştiinţei omului. Din acest punct de vedere am putea spune că staroverii reprezintă o categorie privilegiată, deoarece au păstrat şi au dezvoltat pe parcursul a câtorva secole bazele culturii tradiţionale spirituale şi materiale...

Подробнее

top
© 2020 Община русских-липован Румынии
Адрес: Strada Dr. Ratiu Nr. 10 Sector 1 Bucuresti тел./факс: 021.312.09.94 E-mail: office@crlr.ro